fbpx

Vodstvena akademija

 

več-dnevno poglobljeno usposabljanje

za sodobne vodje, ključne kadre in razvoj talentov

 

 

Agilno vodenje projektov

 

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetja

 

Komuniciranje s težavnimi sogovorniki:

od preprečevanja konfliktov do gradnje odnosov

 

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

Agilno vodenje timov in organizacije

Agilna trasformacija: Management 3.0

 

Interna delavnica za zaključene skupine v podjetju

 

Učinkovita organizacija dela in časa

Kako narediti več v krajšem času in ne izgoreti?

 

interna delavnica za zaključeno skupino v vašem podjetju

 

Moč osebne empatije in vedenja vodij pri selekcijskih razgovorih

Povečajte uspešnost zaposlitvenih razgovorov

 

Interna delavnica za zaključene skupine v podjetju

 

Sodobni obdobni razgovori, ki motivirajo

 

 

za interne delavnice za zaključeno skupino

 

Spoštljiva, a prepričljiva komunikacija

 

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

 

Priprava in izvedba učinkovite poslovne predstavite

 

(z napredno rabo Power Point-a)

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

Agilni (tudi) v zrelih letih

 

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetja

 

Živeti s stresom in ne izgoreti: dvig odpornosti na stres

 

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

Merjenje organizacijske kulture, klime,

zavzetosti in psihološke varnosti

 

 

Izmerite srčni utrip vaše organizacije

 

Preko potenciala posameznika do vrhunskega tima

 

2-dnevna interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

 

Agilia NLP certifikat:

 

4-dnevna interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

 

Izbor internih delavnic za vaše podjetje

NOVO: celodnevna ali skrajšana interna delavnica

 SPOZNAJTE ChatGPT, vašega novega sodelavca

AGILIA_delavnica_Spoznajte ChatGPT_vašega novega sodelavca_umetna inteligenca_poslovna raba_Copilot_Gemini

NOVOST v letu 2024:

6 KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA; mednarodno certificiran program

AGILIA_Šest klobukov razmišljanja_učinkovito vodenje timov in sestankov_mag. Janja Milič Velkaverh_licencirana trenerka_mednarodni de Bono certifikat

Med najpogosteje izvajanimi delavnicami:

KOMUNICIRANJE S TEŽAVNIMI SOGOVORNIKI

Agilia_težavni sogovorniki_agresivne stranke_reklamacije_konflikti

Med najpogosteje izvajanimi delavnicami:

AGILNI UM ZA KREIRANJE PREBOJNIH OZ. »OUT OF THE BOX« IDEJ

AGILIA_delavnica Agilni um za kreiranje prebojnih idej_out of the box razmišljanje, nevroznanost, Scrum, Design Thinking, De Bono, Brainstorming

Med najpogosteje izvajanimi delavnicami:

PRIPRAVA IN IZVEDBA UČINKOVITE POSLOVNE PREDSTAVITE

AGILIA_delavnica_priprava iz izvedba učinkovite poslovne predstavitve_z napredno rabo Power Pointa_javni nastop_trema_suveren nastop_trening_prepročjivost

Med najpogosteje izvajanimi delavnicami:

SPOŠTLJIVA, A PREPRIČLJIVA KOMUNIKACIJA

AGILIA_delavnica_Spoštljivo, a prepričljivo komuniciranje_komunikacijske veščine_NLP kompetence

Interna delavnica za zaključene skupine vodij in talentov

PRIPOROČAMO ZA 2024: Vodstvena akademija I (voditeljstvo za 21. stoletje)

AGILIA_Vodstvena akademija_5-dnevna intenzivna šola za vodje, ključne kadre in mlade talente

Interna delavnica za zaključene skupine

PRIPOROČAMO ZA 2024: Opolnomočite sodelavce za obdobje hitrih sprememb

AGILIA_poslovna akademija_AGILIA NLP CERTIFIKAT: nevro-lingvistično programiranje za poslovno in osebno rabo

Poslovne delavnice - tematski sklopi

AGILIA_Agilno vodenje projektov_Scrum_Kanban_Agilni manifest_Agilna mislenost

Agilnost, kreativnost in timsko delo

Poslovni in razvojni cikli so čedalje hitrejši. Preživela bodo podjetja, ki bodo  razvila agilno miselnost, povezala time in kreirala inovativne ideje.

Agilia_delavnice_komunikacija

Komunikacija in gradnja odnosov

Komunikacija nam odpira in zapira priložnosti v življenju in gradi odnose. Pomaga konflikte ter nestrinjanje preokviriti v uspeh.

agilia_delavnica_pogajanja_pogajalske veščine_sestanki_teorija iger_prepričljivost_pogajalski izid_cilji

Vodenje, trženje in dvig zavzetosti

Z orodji, ki temeljijo na sodobnih psiholoških in managerskih dognanjih boste znali dvigovati zavzetost sodelavcev ter s tem poslovne rezultate.

Agilia_Dvig odpornosti na stres_kot kompetenca

Skrb za počutje zaposlenih

Priporočljivo je zaposlene opolnomočiti z orodji, s katerimi izboljšajo dobro počutje, zmanjšajo stresnost doživljanja dogodkov, preprečijo izgorelost ali nastanek drugih bolezni.

Agilia_poslovne delavnice_poslovne akademije

Poslovne akademije

Sedaj še bolj kot kadarkoli doslej potrebujemo voditelje in ključne kadre, ki bodo mojstri povezovanja idej, ljudi in procesov s posluhom za trajnostni razvoj. Akademije tudi za razvoj mladih talentov.

Agilnost – fleksibilnost in sposobnost prilagajanja spremembam

 

Zgradite time okrog motiviranih posameznikov. Dajte jim okolje in podporo, ki jo potrebujejo, da bodo lahko opravili delo.

»Poslovni in razvojni cikli so čedalje hitrejši in večina podjetij, ki svojega vodenja na večini ravneh organizacije temu ne bo prilagodila, bo propadla. Tako preprosto je.«

Zakaj AGILIA?

Zaupali so nam tudi…

AGILIA_reference_logo_nov23_2
AGILIA_reference_logo_nov23_1

O nas so povedali…

Sodelavci so se delavnice Okrepimo komunikacijske kompetence udeležili z velikimi pričakovanji in po delavnici bili zelo zadovoljni.

Predvsem jih je navdušil pristen stik s predavateljicama in primeri iz prakse.

Zato so nekateri sodelavci novo znanje že hitro uporabili na svojem delovnem mestu.”

Janez Damjan

direktor , CPI - Center RS za poklicno izobraževanje

Podjetje Agilia in predavateljica Janja Milič Velkaverh so nam pokazali, kako razvijati odličnost in razmišljati kot pravi inovator, izven prehojenih in že označenih poti.

Priporočamo podjetjem in organizacijam z visokimi in svet spreminjajočimi se cilji.

Matej Kirn

vodja projekta KOC HRANA 2, GZS

Prizadevamo si, da v ekipi poslušamo, spoštujemo in upoštevamo mnenje vseh zaposlenih in da je naša komunikacija odprta, dvosmerna. Ne skoparimo s pohvalami in smo obzirni pri kritikah. Vseeno pa se zavedamo, da lahko še bolje izkoristimo potencial vsakega posameznika in da se stresnim situacijam ne da popolnoma izogniti.

Zato smo izbrali Agilio, da je za nas izvedla delavnice na teme komuniciranja in kreativnega razmišljanja. Zdaj s pridom izkoriščamo pridobljene nove veščine. Še bolje smo spoznali sami sebe in sodelavce, predvsem pa na praktičnih primerih ugotovili, kako različnost bogati naše razmišljanje, ideje in rešitve.

Delavnice so bile zares zanimive, pridobljeno znanje pa zelo uporabno pri vsakdanjem delu s sodelavci, strankami ali pri snovanju novih idej.
Izjemni predavateljici, Špela in Janja, sta pri usvajanju veščin komuniciranja in kreativnega razmišljanja pika na i super izobraževanjem.
Z Agilio bomo zagotovo še sodelovali.”

Marko Domazet

direktor, ARS PHARMAE, d.o.o.

Menim, da je gospa Špela v izvedenem predavanju odlično ozavestila ključne korake pri podajanju povratne informacije in izvajanju letnih razgovorov.

Prezentacija in govor sta bila lepo strukturirana, tako da so predavanju lahko sledili tudi novi vodje.«

Nina Podobnik

višji kadrovnik, Hidria d.o.o.

Delavnica » Personalizacija prodajnega pristopa za dvig učinkovitosti«, ki jo je izvedla Agilia, je bila intenzivna in zelo koristna.

Predavateljica Erika je imela odličen fokus in teorijo podkrepila s številnimi primeri iz prakse.

Seznanili smo se s pomembnimi koraki v prodaji, od dobrega stika s kupcem do predstavitve ponudbe, zaključevanja prodaje in poprodajnih aktivnosti.

Našo pozornost je držala zanimiva in koristna vsebina ter aktivno sodelovanje z vajami.

Zelo bi pohvalil tudi gradivo, ki je koristen priročnik za uporabo v praksi.

Delavnico vsekakor priporočam sleherni prodajni ekipi, saj vsebuje koristna znanja, ki jih potrebujemo v prodaji, kakor tudi v vsakdanjem življenju.

Andrej Zgonc

komercialni direktor , ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.

Janja Milič Velkaverh je bila najprej moja udeleženka na de Bono delavnicah razmišljanja – kot članica večjega tima velikega podjetja. Potem je postala strastna uporabnica metode v eni in drugi službi ter v Agilia.

Zdaj je postala učiteljica razmišljanja. Trenerka. Facilitatorka.

Ker obvlada.
Metodo. Poučevanje. Facilitiranje.

Kot pa rada rečem: de Bono se ne (le) študira. De Bona se trenira.

In ker so možgani kot mišica in tim v službi kot tim na športnem igrišču, branje o neki veščini ne zadostuje. Treba je stopiti na igrišče (v sejno sobo ali pisarno) ter igrati (uporabljati svoj um).

Rezultat vas bodo presenetili.

Urejene misli. Kratki sestanki. Učinkoviti dogovori. Dokončani projekti.

Brez prepirov. Brez zapravljanja časa in energije. Brez slabe volje.

Toplo jo priporočam.

Janjo. Delavnico. In metodo Šest klobukov razmišljanja.

mag. Nastja Mulej

de Bono Master Trenerka

Specifični časi, delo v službi pomoči z ranljivo skupino  uporabnikov s pridobljeno možgansko poškodbo, terjata nenehno strokovno učenje in osebnostno rast.

Z Agilio smo se dotaknili  procesov, ki so stalnica in nikoli dokončana zgodba. Vedno je prostor za izboljšave v komunikaciji, razumevanju sodelavca in uporabnika in nenazadnje samega sebe.

Špela in Janja, temperamentni, strokovni in dinamični predavateljici sta nas popeljali skozi proces učenja z uravnoteženimi pristopi teoretičnih vsebin in delavnic. Delo je potekalo v skupini, dodana vrednost pa je v tem, da ima vsak udeleženec možnost in dovolj »prostora«, da pogleda vase in aktivira vse tisto, kar ima dobrega v sebi in aktivira veščine in razvija kompetence.

Ure, ki kljub intenzivnosti, ne izčrpajo, temveč napolnijo in si preprosto želiš še nadaljevati.

Mateja Korošec

direktorica, Center KORAK Kranj

Sodelovanje z Agilio smo sprva vzpostavili za pripravo strategije v okviru projekta ASI.

Svetovanje je bilo opravljeno profesionalno in v dogovorjenih rokih. Upoštevana so bila vsa naša izhodišča, hkrati pa smo dobili veliko dobrih idej in pobud za izboljšave na podlagi predhodno opravljene meritve organizacijske klime.

Tako smo se odločili, da nadaljujemo sodelovanje tudi s projektom »Uvajanje in izvajanje obdobnih razgovorov s sodelavci za dvig motivacije.

Sodelovanje smo razširili tudi na področje izobraževanj.

Delavnice s področja nevrolingvistike so nam odprla nove poglede na sebe in dale osnovo za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s sodelavci in zasebno.

S takšnimi znanji uspešno zmanjšujemo stres in večamo zadovoljstvo sodelavcev.«

Marjana Golmajer Zima

direktorica, Patentna pisarna d.o.o.

Področja delovanja

Agilia_poslovne delavnice

Poslovne delavnice

Način kako vaši zaposleni razmišljajo in delajo, je ogledalo vašega podjetja. V spreminjajočem se okolju so potrebne nove kompetence, zato je investicija v delavnice za zaposlene v tem obdobju, investicija v prihodnost.

Agilia NLP poslovni protokol

Svetovanje

Želite uvesti bolj trajnostno naravnano organizacijsko kulturo?  Vaš tim popeljemo skozi analizo obstoječe organizacijske kulturo, pripravo izhodišč za prilagoditve ter usposobimo za izvedbo potrebnih sprememb v organizaciji.

Agilia Poslovni coaching

Poslovni in osebni coaching

Če ste preizkusili že različne načine, da bi  rešili svoj problem pa sami niste bili najbolj uspešni? Coaching vam pri tem lahko pomaga. Izvajamo ga tako za poslovne, kot za osebne namene.

Zadnji prispevki

Power Point predstavitev ob kateri nihče ne zeha

Power Point predstavitev ob kateri nihče ne zeha

Če želite pripraviti PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila vaše občinstvo, morate upoštevati več ključnih vidikov. Pomembno je, da predstavitev ne vsebuje zgolj vsebine, ampak tudi pravilno strukturo in oblikovanje. Model 4MAT je odlično orodje, ki vam lahko pomaga doseči ta cilj.

Poleg 4MAT modela je pomemben uvod in zaključek. Le-ta je priložnost, da pustite trajen vtis na občinstvo. Lahko povzamete ključne točke, vključite navdihujoč citat ali postavite vprašanje za razmislek. Pomembno je, da se odzovete na potrebe in preference poslušalcev ter ustrezno prilagodite komunikacijo.

S pravilno uporabo modela 4MAT in ustrezno izvedenimi koraki lahko pripravite PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila in osvojila vaše občinstvo.