fbpx

Kaj početi v podjetju s starejšimi zaposlenimi?

Agilnost vseh generacij

Piše:Špela Munih Stanič

Življenjska doba prebivalstva se podaljšuje in v skladu s tem, se podaljšuje tudi delovna doba. Če smo se še nedolgo tega ukvarjali z milenijci, kot prihajajočo, samosvojo generacijo, z drugačnim načinom delovanja, svojimi vrednotami, potrebami in drugačnimi znanji, je izziv današnjega časa povezan s staranjem delovne sile.

Še na prelomu tega tisočletja so za starejše zaposlene veljali vsi, ki so imeli še kakih 5 let do upokojitve, torej vsi, stari 45 in več. Danes je situacija popolnoma drugačna. Generacija pri petinštiridesetih ima lahko pred seboj še 20 let aktivne delovne dobe.

Zato je nujno potrebno spremeniti naš pogled na zaposlene v zrelih letih.

Staranje delovne sile je dejstvo

Hiter razvoj tehnologije, stalne spremembe in prilagoditve ter usklajevanje vsaj, po novem že štirih generacij hkrati v podjetju, predstavljajo izziv. Tako pestre situacije v zgodovini še ni bilo. Zato je nujno, da vodje ustvarjamo ozračje, v katerem bodo vse generacije ostale angažirane in produktivne.

Da je danes v Sloveniji povprečna starost zaposlenega 45 let, ni nobena skrivnost. Je pa zato precej nenavadno dejstvo, da nas zgodovinski spomin o odhajanju v pokoj pri petdesetih, noče in noče zapustiti.

Odvrzimo stereotipe!

Tako vse prevečkrat slišimo, da gre za starejše delavce, v katere se »ne splača vlagati« ali pa, da jih je težko usposobiti za delo v današnjih razmerah. Slišimo tudi, da se starejši nočejo usposabljati in prilagajati.

Vse te stereotipe uporabljamo za tiste nad 45 let, torej za delavce, ki so praktično komaj na dobri polovici svoje delovne dobe. Hkrati imajo ti delavci več poklicnega znanja, so praviloma bolj zanesljivi, odgovorni in imajo prav zaradi svojih izkušenj odličen mentorski potencial.

Po številnih raziskavah ima zrela generacija zaposlenih tudi večjo pripadnost in lojalnost do delodajalca, visoko predanost delovnim nalogam ter dobre delovne navade. Želijo biti vključeni. Občutek vključenosti in koristnosti je vendarle ena od osnovnih človekovih potreb.

Agilia, vodenje, motiviranje, agilnost, zrele generacije, starejši

Čas je, da se znebimo svojih omejujočih prepričanj!

Vsak posameznik je oseba s svojimi vrednotami, cilji in prepričanji in to velja ne glede na generacijo, ki ji pripada. Vsi si želimo dolgega in vitalnega življenja. K temu spadajo tudi aktivno poklicno življenje, uspešnost, občutek varnosti in koristnosti ter druge s tem povezane vrednote.

Naloga vodij je, da ustvarjamo delovno okolje, v katerem ima vsaka generacija in vsak posameznik možnosti, da daje svoj prispevek in se razvija. Zato je pomembno, kako je vodja usposobljen za uvajanje sprememb in da zna cilje postavljati tako, da spodbujajo in motivirajo.

Ohranjanje mladostnega pogleda in visoke ravni energije sta osnova za obvladovanje izzivov življenja. Vitalenega in zdravega človeka v zrelih in poznih letih lahko opredelimo kot zadovoljno, prilagodljivo osebo, z zmernim, uravnoteženim življenjskim slogom in harmoničnimi socialnimi odnosi. A zgolj želja ni dovolj.

S tehnikami in orodji NLP do cilja

Z definiranjem vitalne starejše osebe smo definirali cilj, končni rezultat, h kateremu stremimo. NLP pa zanima tudi, kako se do tega cilja pride.

Razvija tehnike in orodja, s katerimi lahko dobro prakso uspešnih posameznikov prenesemo na druge. Dokazano je, da lahko z učenjem novih koristnih navad in vedenj pridemo do dolgoročne agilnosti, zavzetosti in motivacije.

Že na začetku sem omenila, da imamo danes v podjetju hkrati zaposlenih več različnih generacij. Vsako generacijo opredeljuje zanjo značilen skupek navad, vrednot in prepričanj. Prav je, da se zavedamo teh razlik in jih upoštevamo.

Z orodji in tehnikami NLP preučujemo prepričanja in vedenja različnih generaciji in pomagamo graditi povezovalne pozitivne vzorce, stališča in navade. Pri tem je pomembno, da ne rušimo identitete posameznika in spoštujemo hierarhijo potreb v posameznem življenjskem obdobju. Poslovno najbolj uporabnih tehnik za spopad z omenjenimi izzivi se lahko naučite v okviru 3-dnevne Akademije NLP poslovnih kompetenc.

Zgradimo nove kompetence

Ne glede na našo starost, znanje ali status v podjetju, je komunikacija naša odgovornost.

Grajenje odnosov s komunikacijo, ki upošteva razlike v delovanju človeškega uma prinaša olajšanje. Zato je nujno, da za učinkovito delo v organizaciji prihodnosti opustimo stare, nekoristne vzorce in namesto njih raje zgradimo nove.

Z izbranimi tehnikami NLP bomo povečali fleksibilnost posameznikov in njihovo čutno ostrino. Odnose in dober namen bomo postavili na prvo mesto. Ob tem bomo ohranili spoštovanje identitete posameznika in se naučili odprto dajati in sprejemati povratno informacijo za še bolj učinkovito delo in osebno rast.

Ni dovolj zgolj delovanje z zgledom. Izkoristite poznavanja moči človeškega uma in se naučite, kako dobra vedenja, strategije ter prepričanja pozitivnih zaposlenih prenesete na druge.

Zgradite veščine tudi v vaši organizaciji.

Agilia_agilni v zrelih letih

>> Več informacij o delavnici

Več naših prispevkov