fbpx

Predavatelji Agilia 

mag. Janja Milič Velkaverh

Janja je strastna zagovornica agilnega timskega dela in sodelovanja, uvajanja sprememb, inovativnosti in kreativnosti, kar najbolje uspeva v kulturi zaupanja, razvojne miselnosti in spoštljivega komuniciranja.

 

mag. Janja Milič Velkaverh, Agilia, svetovalka za dvig kreativnosti in agilnosti_trenerka Šest klobukov razmišljanja

Na kratko o predavateljici mag. Janji Milič Velkaverh:

 • poslovna svetovalka za dvig agilnosti, kreativnosti in timskega sodelovanja,
 • mednarodno licencirana de Bono trenerka Šest klobukov razmišljanja®,
 • mednarodno licencirana mojstrica praktik nevro-lingvističnega programiranja (INLPTA)
 • licencirana coachinja s kreativnimi tehnikami NLP (Neuroeducation®)
 • magistrica znanosti s področja korporativnega podjetništva
 • univ. dipl. ekonomistka – organizacija in vodenje, diplomirala s področja vodenja timov ter projektov
 • diplomantka Akademije Dialogika (Karnion)
 • akreditirana predavateljica na višji šoli za predmete Poslovno komuniciranje, Osnova upravljanja in organizacija poslovanja ter Trženje
 • prejemnica še dveh certifikatov tehnik kreativnega razmišljanja po De Bono:  Tehnike Lateralnega razmišljanja in Enostavno razmišljanje.
mag. Janja Milič Velkaverh_Agilia_svetovalka za dvig kreativnosti_inovativnosti ter agilnosti_NLP mojster praktik

Bogate strokovne in vodstvene izkušnje iz gospodarstva prenaša v usposabljanja

V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je mag. Janja Milič Velkaverh večji del vodila produktni razvoj in trženje v telekomunikacijah in digitalnih storitvah (skupina Telekom Slovenije, Najdi.si, TSmedia).

Z izgradnjo dinamičnih, kreativnih in predanih timov, so pod njenim vodstvom lansirali tudi priljubljeni poslovni portal bizi.si.

Delovala je tudi kot licencirana svetovalka generalistka v vavčerskem sistemu. Podjetnikom je pomagala reševati poslovne izzive in pripravljali poslovne načrte, plane trženja in poslovne strategije.

Preden je stopila na predavateljsko pot je v javno gospodarskem zavodu opravljala delo svetovalke generalnega direktorja za razvojne zadeve in organizacijo ter pokrivala področje strateškega razvoja poslovanja in marketinga.

Vodila je tudi projekt organizacijske kulture ter bila imenovana za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO).

Področja, na katerih Janja usposablja

Od kar deluje v vlogi predavateljice, je mag. Janja Milič Velkaverh vodila že preko 100 različnih delavnic v preko 70 različnih podjetjih in organizacijah.

Nastopila je tudi na več konferencah in drugih dogodkih. Piše tudi za strokovne revije in zbornike.

V zadnjih nekaj letih jo je tako spoznalo že krepko preko 1.500 različnih udeležencev, ki so ji v povprečju namenili visoko povprečno oceno 4,87+.

 

ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA®

Mag. Janja Milič Velkaverh je mednarodno licencirana trenerka za usposabljanje de Bono tehnike ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA ®

 • Urejene misli. Kratki sestanki.  Učinkoviti dogovori. Dokončani projekti.
 • Brez prepirov. Brez zapravljanja časa in energije. Brez slabe volje.
 • Usposabljanje traja 18-24 ur, udeleženci prejmejo mednarodni de Bono certifikat.
AGILIA_Šest klobukov razmišljanja_učinkovito vodenje timov in sestankov_mag. Janja Milič Velkaverh_licencirana trenerka_mednarodni de Bono certifikat
mag. Janja Milič Velkaverh_deBono trenerka kreativnega razmišljanja Šest klobukov razmišljanja, Agilia

Moderiranje oziroma facilitiranje sestankov po metodi Šest klobukov razmišjanja :

 • Moderiranje, facilitacija nadgradenj, izboljšav procesov ali  izdelkov
 • Moderiranje, facilitacija kreativnih sestankov (brainstomingov) 

AGILNOST, INOVATIVNOST IN KREATIVNOST V TIMU

Nekaj delavnic s področja Agilnosti, kreativnosti in inovativnosti v timu:

 • AGILNI UM ZA KREIRANJE »OUT OF THE BOX« IDEJ
 • AGILNO INOVIRANJE s tehniko »Design Thinking«
 • AGILNO VODENJE PROJEKTOV – spoznajte »Scrum« in »Kanban«
 • AGILNOST IN INOVATIVNOST ZA VSE GENERACIJE (tudi v zrelih letih)
 • TIMSKO DELO: preko potenciala posameznika do vrhunskega tima

 

 

Pravi vodja v timu spodbuja sodelavce, da se izrazijo, razvijajo, se medsebojno spoštujejo in podpirajo. Delati v takem timu je čisti užitek. In rezultati sledijo. To je flow.

 

AGILIA_delavnica Agilni um za kreiranje prebojnih idej_out of the box razmišljanje, nevroznanost, Scrum, Design Thinking, De Bono, Brainstorming
AGILIA_delavnica Design Thinking_hitri inovacijski cikli_osredotočenost na kupca_uporabniška izušnja_razvoj storitev ali produktov_HACKATHON
AGILIA_delavnica Agilno vodenje projektov_Scrum za ne-IT podjetja_Kanban_l
Agilia_agilni v zrelih letih
AGILIA_preko potenciala posameznika do vrhunskega tima_teambuilding učinek

KOMUNIKACIJA, GRADNJA ODNOSOV IN DOBRO POČUTJE

AGILIA_delavnica_Spoštljivo, a prepričljivo komuniciranje_komunikacijske veščine_NLP kompetence

Nekaj delavnic s področja komunikacije, gradnje odnosov in dobrega počutja:

 • SPOŠTLJIVA, A PREPRIČLJIVA KOMUNIKACIJA: osnove NLP komunikacije
 • REŠEVANJE KONFLIKTOV, TEŽAVNI SOGOVORNIKI
 • DVIG KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN IN UČINKOVITOSTI (tudi v agilno vodenih timih)
 • UČINKOVITA POSLOVNA PREZENTACIJA (z napredno rabo Power Pointa)
 • ŽIVETI S STRESOM IN NE IZGORETI
 • POČUTJE IN ODZIV STA V MOJIH ROKAH: moč pozitivnih misli

 

 

Umetnost prepričljivega komuniciranja se skriva v tem, kako jasno se znamo izraziti.

 

Osnove NLP komunikacije, ki bi jih morali poznati vsi, obvezno pa sodelavci z veliko interakcije z ljudmi.

 

AGILIA_delavnica_priprava iz izvedba učinkovite poslovne predstavitve_z napredno rabo Power Pointa_javni nastop_trema_suveren nastop_trening_prepročjivost
AGILIA_delavnica_živeti s stresom in ne izgoreti_dvig odpornosti_sproščanje

VODENJE, UVAJANJE SPREMEMB IN DVIG UČINKOVITOSTI

Nekaj delavnic s področja vodenja, uvajanja sprememb in dviga učinkovitosti z boljšo organizacijo časa:

 • SITUACIJSKO VODENJE IN MANAGEMENT 3.0: z dvigom zavzetosti do prevzemanja večje odgovornosti zaposlenih in učinkovitosti
 • UČINKOVITA ORGANIZACIJA DELA IN ČASA; kako narediti več v krajšem času (in ne izgoreti)
 • RAZVOJNA MISELNOST, ZAUPANJE IN PSIHOLOŠKA VARNOST
 • UPRAVLJANJE SPREMEMB: krepitev osebne agilnosti

 

 

Vodja 21. stoletja mora razumeti ljudi in organizacijo s sistemske perspektive, ki temelji na upravljanju sprememb in vidikih, kot so delegiranje, predanost, motivacija, komunikacija in nove oblike dela v organizaciji, pod okriljem agilne miselnosti.

 

AGILIA_situacijsko vodenje_vodstven stil_dvig zavzetosti_prevzemanje orgovornosti_delegiranje_mentoriranje_gradnja tima
AGILIA_delavnica Učinkovita organizacija dela in časa kako narediti več v krajšem času in ne izgoreti
AGILIA_delavnica_Kako in zakaj krepiti zaupanje in psihološko varnost_v organizaciji_agile miselnost_Janja Milič Velkaverh
AGILIA_poslovna akademija_AGILIA NLP CERTIFIKAT: nevro-lingvistično programiranje za poslovno in osebno rabo
AGILIA_delavnica_Kako in zakaj krepiti zaupanje in psihološko varnost_v organizaciji_agile miselnost_Janja Milič Velkaverh

POSLOVNO SVETOVANJE IN COACHING

Janja Milič Velkaverh svetuje ter izvaja coaching na poslovnih področjih:

 • Uvajanje agilne organizacijske kulture in razvojne miselnosti
 • Izvajanje reorganizacij ali uvajanja večjih sprememb z manj upora
 • Vodenje – facilitacija učinkovitih sestankov s pomočjo Šest klobukov razmišljanja®
 • Vodenje – facilitacija kreativnih sestankov (brainstomingov) s pomočjo Šest klobukov razmišljanja®
 • Svetovalka za aktivno staranje zaposlenih (Projekt ASI)
 • Merjenje organizacijske kulture in klime, zavzetosti ter psihološke varnosti

To so tudi področja, na katerih dela mag. Janja Milič Velkaverh z vso zavzetostjo, srčnostjo in predanostjo.

 

AGILIA_Merjenje organizacijske kulture, klime, zavzetosti in psihološke varnosti

O Janji so, med drugim, povedali

Janja Milič Velkaverh je bila najprej moja udeleženka na de Bono delavnicah razmišljanja – kot članica večjega tima velikega podjetja. Potem je postala strastna uporabnica metode v eni in drugi službi ter v Agilia.

Zdaj je postala učiteljica razmišljanja. Trenerka. Facilitatorka.

Ker obvlada.
Metodo. Poučevanje. Facilitiranje.

Kot pa rada rečem: de Bono se ne (le) študira. De Bona se trenira.

In ker so možgani kot mišica in tim v službi kot tim na športnem igrišču, branje o neki veščini ne zadostuje. Treba je stopiti na igrišče (v sejno sobo ali pisarno) ter igrati (uporabljati svoj um).

Rezultat vas bodo presenetili.

Urejene misli. Kratki sestanki. Učinkoviti dogovori. Dokončani projekti.

Brez prepirov. Brez zapravljanja časa in energije. Brez slabe volje.

Toplo jo priporočam.

Janjo. Delavnico. In metodo Šest klobukov razmišljanja.

mag. Nastja Mulej

de Bono Master Trenerka

AGILIA_Šest klobukov razmišljanja_Janja Milič Velkaverh in Nastja Mulej_mednarodno linecirana trenerka de Bono

Delavnica kreativnosti je v celoti izpolnila naša pričakovanja.

Udeleženci smo preživeli zelo prijetno dopoldne, v katerem smo skozi teorijo in prakso spoznali nova orodja za spodbujanje kreativnosti v timu.

In – kar je najpomembneje – delavnica je še okrepila timskega duha med nami.”

Urška Močnik

direktorica, Dom upokojencev Idrija

Podjetje Agilia in predavateljica Janja Milič Velkaverh so nam pokazali, kako razvijati odličnost in razmišljati kot pravi inovator, izven prehojenih in že označenih poti.

Priporočamo podjetjem in organizacijam z visokimi in svet spreminjajočimi se cilji.

Matej Kirn

vodja projekta KOC HRANA 2, GZS

Želim izraziti iskreno pohvalo vsem, ki ste sodelovali in prispevali k uspehu nedavno izvedenega notranjega izobraževanja “Spoznajte vašega novega sodelavca – ChatGPT”.

Zahvala gre izobraževalnemu centru Agilia ter predavateljici Janji Milič Velkaverh, ki je s svojim strokovnim znanjem in odličnim pristopom omogočila, da smo pridobili dragocene informacije o novih digitalnih procesih, ki bodo kmalu predstavljali  naš vsakdan.

Posebno priznanje si zasluži tudi  kadrovska služba SIJ Acroni za odlično organizacijo dogodka ter sposobnost, da vedno znova prepozna in prinese zanimive vsebine, še posebej na področju novih tehnologij.

Hvala vsem za vašo predanost in sodelovanje. Veselimo se nadaljnjih priložnosti za skupno učenje in rast.

Stanislav Jakelj

Vodja raziskav in razvoja , SIJ Acroni d.o.o.

Agilia je za nas izvedla 2-dnevno delavnico “Priprava in izvedba učinkovite poslovne prezentacije z napredno rabo PowerPointa”. Delavnica me je navdušila. Poleg osvežitve znanja o PowerPointu sem pridobila tudi izjemno dragocene veščine za ustvarjanje zanimivih in prepričljivih predstavitev. Spoznala sem tudi nove, naprednejše funkcionalnosti, s katerimi bom lahko prezentacije dvignila še na višji nivo.

Poleg same tehnične priprave prezentacije v Power Pointu smo se naučili tudi, kako si lahko kot predavatelj zmanjšamo tremo, dvignemo svojo karizmatičnost, nadzorujemo svojo besedno in nebesedno komunikacijo ter vzpostavljamo interakcijo s publiko. Vrhunec delavnice je bila zagotovo izvedba predstavitev s strani udeležencev. Vanjo smo skušali vplesti vse, kar smo se v obeh dneh naučili. Med seboj smo si izmenjali tudi konstruktivno povratno informacijo, da bodo naši nastopi lahko v bodoče še boljši.

Zahvala gre tudi predavateljici, Janji Milič Velkaverh, za sproščen, a zelo strokoven in strukturiran način podajanja znanja, za vse praktične nasvete in interaktiven pristop. Delavnica je bila zelo zanimiva in koristna, kar se je odrazilo tudi v aktivnem sodelovanju vseh udeležencev. Z Agilio bomo zagotovo še sodelovali.“

Edita Gerbec

Strokovni sodelavec za kadre, Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Skupina HSE

AGILIA_konferencaDSO_Janja Milič Velkaverh_smeh

Nastopi na konferencah in na drugih dogodkih

Mag. Janja Milič Velkaverh je nastopila tudi na več kongresih in drugih dogodkih, med drugimi tudi na:

Konferenci Poženimo kreativnost, v organizaciji KOC – Kompetenčnega centra za razvoj kadrov:

 • predavanje ter delavnico z naslovom Agilnost, inovativnost in kreativnost v večgeneracijskem delovnem okolju

Konferenci ADMA – Močnejši od sprememb:

 • predavanje z naslovom Zakaj je dobro, da nam čim prej spodleti?

Izobraževalnih dneh Skupnosti VDC SLO – Zaupam(o), zato si upam(o):

 • predavanje in delavnica z naslovom Gradnja agilnega, inovativnega in zavzetega tima

Dneh ravnanja s človeškimi viri Gospodarkse zbornice Dolenjske in Bele krajine – Prihodnost trga dela in HRM (Spremembe, umetna inteligenca in vloga kadrovikov)

 • predavanje in delavnica z naslovom: Agilnost v HRM: ChatGPT, naš novi sodelavec?

Predava tudi na višji šoli GZS CPU – Center za poslovno usposabljanje ter vodi različne webinarje.

Adma maj 2023_Portorož_Agilia (3)
Konferenca ADMA_Janja Milič Velkaverh_Agilia_2023
AGILIA_GZDBK_16. dnevi ravnanja s člo
AGILIA_GZDBK_16. dnevi ravnanja s človeškimi viri Prihodnost trga dela in HRM _Spremembe, umetna inteligenca in vloga kadrovikov_Janja Milič Velkaverh 2023_okt
AGILIA_GZDBK_16. dnevi ravnanja s človeškimi viri Prihodnost trga dela in HRM _Spremembe, umetna inteligenca in vloga kadrovnikov_Janja Milič Velkaverh _ delavnica
AGILIA_GZDBK_16. dnevi ravnanja s človeškimi viri Prihodnost trga dela in HRM _Spremembe, umetna inteligenca in vloga kadrovnikov_Janja Milič Velkaverh _plakati

Naši zadnji prispevki

Power Point predstavitev ob kateri nihče ne zeha

Power Point predstavitev ob kateri nihče ne zeha

Če želite pripraviti PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila vaše občinstvo, morate upoštevati več ključnih vidikov. Pomembno je, da predstavitev ne vsebuje zgolj vsebine, ampak tudi pravilno strukturo in oblikovanje. Model 4MAT je odlično orodje, ki vam lahko pomaga doseči ta cilj.

Poleg 4MAT modela je pomemben uvod in zaključek. Le-ta je priložnost, da pustite trajen vtis na občinstvo. Lahko povzamete ključne točke, vključite navdihujoč citat ali postavite vprašanje za razmislek. Pomembno je, da se odzovete na potrebe in preference poslušalcev ter ustrezno prilagodite komunikacijo.

S pravilno uporabo modela 4MAT in ustrezno izvedenimi koraki lahko pripravite PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila in osvojila vaše občinstvo.