fbpx

Sodobni »obdobni« razgovori, ki sodelavce motivirajo

interna delavnica za zaključene skupine

AGILIA_delavnica_sodobni obdobni razgovor, ki motivira_zavzetost_priprava na letni razvojni razgovor_OKR_SMART cilji_ciljna usmerjenost_coaching_povratna informacija_feedback_konstruktivna pohvala in kritika

SO LETNI RAZGOVORI RES ŽE PREŽIVET KONCEPT?

Nekdanji »letni razgovor« so danes živ in kontinuiran proces. Začne se že veliko prej, preden se vodja in sodelavec znajdeta na samem« »dogodku«. Če jih izvedemo na ustrezen način, pripravljeni in ustrezno naravnani, so eno najučinkovitejših orodij za vodenje,  osebno ter karierno rast. 

⇓ ⇓ ⇓

IZVAJAJTE SODOBNE OBDOBNE RAZGOVORE, KI SODELAVCE MOTIVIRAJO

Razgovori, ki motivirajo so vodeni s spoštljivo komunikacijo, na sistematičen način in ciljno usmerjeni. Bistvena sestavina dobrega razgovora sta potek pogovora in pravilno postavljanje ciljev.

Če želimo doseči več, je potrebno upoštevati tudi delovanje človekovega uma in pravilno uporabo jezika. Na tak način bomo z razgovori gradili dober odnos za prihodnost.

Več informacij

Agilia_delavnica_podajanje povratne informacije_obdobni razgovori

Komu priporočamo udeležbo

Vsem, ki vodijo skupine in izvajajo razgovore s sodelavci:

 • vodstvu podjetja,
 • vodjem služb, timov in skupin,
 • sodelavcem kadrovske službe.
Agilia_misel_Poskrbi za svoje zaposlene in oni bodo poskrbeli za tvoj posel_Richard Branson

Vsebina delavnice

 • Kakšne razgovore vodimo v času velikih sprememb: naredite letni razgovor aktualen.
 • Kje se skriva ključ, do zavzetih sodelavcev?
 • Kaj vpliva na uspešnost razgovorov s sodelavci?
 • Kako vedeti, kateri način izbrati za podajanje povratne informacije, da bo učinek pravi?
 • Kako podati povratno informacijo na spoštljiv način?

Predavateljica:

Agilia_predavateljica_mag. Špela Munih Stanič-2

mag. Špela Munih Stanič

je prejemnica nagrade Artemida, ki jo Združenje manager podeljuje vodilnim managerkam za trajni prispevek k razvoju ženskega managementa. V vlogi generalne direktorice je vodila več podjetij.

Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na Filozofski fakulteti pa še zaključila pedagoško andragoško izobraževanje. Kot mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA), svoje izkušnje vodenja različno velikih podjetij in dela z ljudmi prenaša v poslovna svetovanja in predavanja.
Je avtorica, soavtorica in predavateljica programov s področja komunikacije in vodenja.

Njena strast so ljudje: Verjame, da se v vsakem zaposlenem skriva potencial, ki ga lahko odpre dober vodja ter da je vodenje misija ustvarjanja dobrih odnosov, temelječih na povezovanju in zaupanju.

S svojo pozitivno energijo in zaupanjem v ljudi rada podira namišljene meje. Njena zavzetost, srčnost in optimizem tudi na predavanjih ustvarjajo dobro energijo, njena ciljna naravnanost pa poskrbi za prenos znanja, izkušenj in praktičnih nasvetov, v prakso.

Zaupali so nam tudi

Agilia reference: Vzajemna, GZS-Gospodarksa zbornica Slovenije, AJPES, DM, Ministrstvo za finance, Štajerska gospodarka zbornica, Gorenjska banka, Center Korak, ARS Pharmae, GZDBK-Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine, JEKO, Dom upokojencev Idrija, SRIPT, Šolski center Novo mesto, Hidria, PoliDent, KGZ Sloga Kranj, Finskatt, SIJ Ccroni
Agilia reference: Agitavit, JAZMP, Triglav RE, Helios, Šola za ravnatelje, Rotary klub Kranj, KN knowledge centre, Hidria, Compland, Rotis, Komunala Sevnica, Summit Leasing, Metronik, Komunala Novo mesto, Patentna pisarna, Razvojni center Novo mesto, Roletarstvo Medle, Tobačna Ljubljana, CPI-Center RS za poklicno izobraževanje, DOMEL, ZZZS

Sodelovanje z Agilio smo sprva vzpostavili za pripravo strategije v okviru projekta ASI.

Svetovanje je bilo opravljeno profesionalno in v dogovorjenih rokih. Upoštevana so bila vsa naša izhodišča, hkrati pa smo dobili veliko dobrih idej in pobud za izboljšave na podlagi predhodno opravljene meritve organizacijske klime.

Tako smo se odločili, da nadaljujemo sodelovanje tudi s projektom »Uvajanje in izvajanje obdobnih razgovorov s sodelavci za dvig motivacije.

Sodelovanje smo razširili tudi na področje izobraževanj.

Delavnice s področja nevrolingvistike so nam odprla nove poglede na sebe in dale osnovo za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s sodelavci in zasebno.

S takšnimi znanji uspešno zmanjšujemo stres in večamo zadovoljstvo sodelavcev.«

Marjana Golmajer Zima

direktorica, Patentna pisarna d.o.o.

Specifični časi, delo v službi pomoči z ranljivo skupino  uporabnikov s pridobljeno možgansko poškodbo, terjata nenehno strokovno učenje in osebnostno rast.

Z Agilio smo se dotaknili  procesov, ki so stalnica in nikoli dokončana zgodba. Vedno je prostor za izboljšave v komunikaciji, razumevanju sodelavca in uporabnika in nenazadnje samega sebe.

Temperamentni, strokovni in dinamični predavateljici sta nas popeljali skozi proces učenja z uravnoteženimi pristopi teoretičnih vsebin in delavnic. Delo je potekalo v skupini, dodana vrednost pa je v tem, da ima vsak udeleženec možnost in dovolj »prostora«, da pogleda vase in aktivira vse tisto, kar ima dobrega v sebi in aktivira veščine in razvija kompetence.

Ure, ki kljub intenzivnosti, ne izčrpajo, temveč napolnijo in si preprosto želiš še nadaljevati.

Mateja Korošec

direktorica, Center KORAK Kranj

Razvojni pogovori in »nova« realnost je tema, ki je še kako aktualna v trenutni situaciji. S pomočjo gospe Janje in gospe Špele smo vodje na Vzajemni prejeli veliko novih načinov in veščin kako ohranjati zavzetost zaposlenih, vzpostavljati medsebojno zaupanje med sodelavcem in vodjo ter kako na učinkovit način spremljati realizacijo ciljev posameznika.

S kombinacijo praktičnih nasvetov in takojšnjim reševanjem konkretnih izzivov, ki sta jih predstavili, smo novosti že takoj vpeljali v naše razvojne pogovore.

Vsekakor zelo dobra nadgradnja za opravljanje pogovorov na prilagojen, oddaljen način”

Marjana Frantar

direktorica kadrovske službe, Vzajemna, d.v.z.

Navdušena sem nad vsebino in izvedbo delavnice, ki je potekala v sproščenem in kreativnem vzdušju, zato vse pohvale izvrstni predavateljici.

Obravnavana tematika je bila podana na zanimiv in razumljiv način, podkrepljena je bila tudi s praktičnimi primeri, kar mi bo v veliko pomoč pri mojem delu.

 

Irena Murnc

vodja izpostave Trbovlje, AJPES

Rezervirajte svoj termin

  Dogovor za izvedbo interne delavnice za zaključeno skupino vodij v vašem podjetju

  V AGILIA izvajamo interne delavnice zazaključene skupine udeležencev v podjetjih.

  Kontaktirajte nas in skupaj bomo poiskali najboljšo možno izvedbo usposabljanja za vaše vodje.

  Ena od naših najpogosteje izvajanih delavnic

  Delavnica: Izvajanje sodobnih obdobnih razgovorov, ki sodelavce motivirajo

  • Interna delavnica – delavnico izvedemo po dogovoru z naročnikom za zaključeno skupino (najbolje za celoten tim).
  • Poteka po dogovoru z naročnikom v živo ali preko spleta (preko MS Teams ali Zooma)
  • Je interaktivna, s poudarkom na prenosu znanj in konkretnih tehnik izvajanja sodobnih in učinkovitih razgovorov v prakso.
  • Vsebina delavnice se lahko prilagodi zahtevam naročnika,
  • naročnik prejme delovna gradiva za udeležence in potrdilo ob zaključku.
  • Optimalno štelo udeležencev, ki omogoča visoko stopnjo interaktivnosti, je 6 do 15; pri večjih skupinah se izvedba prilagodi.
  • Obseg: 4-urna, celodnevna ali 2-dnevna delavnica (odvisno od potreb naročnika)
  • Za dogovor termina pišite na agilia@agilia.si ali pokličite na 041 767 628.

    

   Agilia_dvig kreativnosti v timu
   AGILIA_delavnica_sodobni obdobni razgovor, ki motivira_zavzetost_priprava na letni razvojni razgovor_OKR_SMART cilji_ciljna usmerjenost_coaching_povratna informacija_feedback_konstruktivna pohvala in kritika

   Zagotovite si svoj termin

   Pridobite svojo nezavezujočo ponudbo, podrobnejši program usposabljanja ter rezervirajte želen termin.

   E: agilia@agilia.si

   T: 041 767 628

   Nekaj utrinkov z naših delavnic:

   Agilia_delavnica_Vodenje sodelavca z razgovorom_Špela Munih Stanič_letni razgovori_l
   Agilia_delavnica_Vodenje sodelavca z razgovorom_Špela Munih Stanič_letni razgovori_l
   Agilia_trajnostno voditeljstvo_za Gea College
   Agilia_letni razgovori_SMART cilji_OKR_vodenje
   Agilia_razgovori, ki motivirajo_Korak
   Agilia_razgovori, ki motivirajo_Korak
   Agilia_povratna informacija_Feedback_razvoj zaposlenih
   Agilia_Kako do motiviranih sodelavcev_Vodstvena akademija_l