fbpx

Komunikacija in gradnja odnosov

aktualne poslovne delavnice

Aktualne delavnice

Agilia_delavnice_komunikacija

SPOŠTLJIVO, A PREPRIČLJIVO KOMUNICIRANJE

Umetnost prepričljivega komuniciranja se skriva v tem, kako jasno se znamo izraziti.

Osnove NLP komunikacije, ki bi jih morali poznati vsi, obvezno pa sodelavci z veliko interakcije z ljudmi.

Komunikacija s težavnimi sogovorniki

KAKO IZ PASTI TEŽAVNIH ODNOSOV NA DELOVNEM MESTU?

Odnosi na delovnem mestu so najpogostejši vzrok za stres in neprestane konflikte. Ko spremenimo način dela in komunikacijo, obrnemo tudi čustveno naporne situacije v priložnosti za rast.

AGILIA_delavnica_komuniciranje s težavnimi sogovorniki_težkimi strankami_agresivni_konflikti_umiranje_prodaja_reklamacije_ugovori

KOMUNICIRANJE S TEŽAVNIMI SOGOVORNIKI

Delo s težkimi sogovorniki postane bolj obvladljivo z dvigom kompetenc in uporabo ustreznih tehnik in pristopov v komunikaciji. Lahko se naučimo celo obrniti konflikte ter nestrinjanje v svojo korist.

S konstruktivno povratno informacijo do učinkovitejšega poslovanja in boljših odnosov

Z UČINKOVITO POVRATNO INFORMACIJO DO GRADNJE ODNOSA

S komuniciranjem vplivamo na odnose, zavzetost in razvoj tima. Z nezadostnim zavedanjem moči komunikacije povzročamo neželjene čustvene reakcije in konflikte med sodelavci.

Agilia_poslovna predstavitev_zanimiva_vzdrževanje pozornosti_prepričljivost_javni nastop_Power Point prezentacija-napredna raba

PRIPRAVA IN IZVEDBA UČINKOVITE PREDSTAVITVE

Nadgradite svoje znanje priprave poslovne predstavitve. Kako pripraviti in izvesti zanimivo, privlačno in strokovno predstavitev v Power Pointu, ki ji bodo udeleženci z zanimanjem sledili?

agilia_delavnica_pogajanja_pogajalske veščine_sestanki_teorija iger_prepričljivost_pogajalski izid_cilji

S POGAJALSKIMI VEŠČINAMI DO USPEŠNEGA IZIDA

Optimalni izid v pogajanjih ni zmaga za vsako ceno. Pogajanja so uspešna, če so z izidi dovolj zadovoljne vse vpletene strani. A včasih preprosto ne gre. Opremite se s pogajalskimi veščinami.

Agilia_učinkovita personalizirana prodaja_psihologija prodaje_prepričljivost

S PERSONALIZANIM PRISTOPOM DO UČINKOVITEJŠE PRODAJE

Z mlačnim prodajnim pristopom, ki ne upošteva psihologije sprejemanja odločitev strank, se kar pri 80 % prodajnih sestankov izgubi priložnost za uspešno sklenitev posla. Opremite prodajno ekipo z orodji za učinkovito vodenje prodajnega dialoga.

Agilia NLP poslovni protokol

Zaupali so nam tudi

Zaupali so nam tudi, reference, naročniki Agilia
Zaupali so nam tudi, reference, naročniki Agilia

Z Agilio smo poglobili kompetence obvladovanja komunikacije s težavnimi sogovorniki ter razreševanja različnih konfliktnih situacij.

Z izvedbo delavnic smo zelo zadovoljni, še posebej z organizacijo in s fleksibilnostjo predavateljev, ki so se pri izvedbi zelo prilagodili našim specifikam in potrebam. Strokovnost je bila na visoki ravni, vključili so tudi sodelovanje psihoterapevta.

Pridobljena znanja in veščine iz delavnice zaposlenim pri delu dobro služijo in jih s pridom uporabljajo.”

Polona Smolej

vodja za splošne zadeve in kadre, JEKO, d.o.o.

Prizadevamo si, da v ekipi poslušamo, spoštujemo in upoštevamo mnenje vseh zaposlenih in da je naša komunikacija odprta, dvosmerna. Ne skoparimo s pohvalami in smo obzirni pri kritikah. Vseeno pa se zavedamo, da lahko še bolje izkoristimo potencial vsakega posameznika in da se stresnim situacijam ne da popolnoma izogniti.

Zato smo izbrali Agilio, da je za nas izvedla delavnice na teme komuniciranja in kreativnega razmišljanja. Zdaj s pridom izkoriščamo pridobljene nove veščine. Še bolje smo spoznali sami sebe in sodelavce, predvsem pa na praktičnih primerih ugotovili, kako različnost bogati naše razmišljanje, ideje in rešitve.

Delavnice so bile zares zanimive, pridobljeno znanje pa zelo uporabno pri vsakdanjem delu s sodelavci, strankami ali pri snovanju novih idej.
Izjemni predavateljici, Špela in Janja, sta pri usvajanju veščin komuniciranja in kreativnega razmišljanja pika na i super izobraževanjem.
Z Agilio bomo zagotovo še sodelovali.”

Marko Domazet

direktor, ARS PHARMAE, d.o.o.

Nekaj utrinkov z delavnic

Agilia_delavnica_Težki sogovorniki_Erika Križnar
PREPRIČLJIVA KOMUNIKACIJA IN KARIZMA
Agilia_težavni sogovorniki_Jeko
Agilia_delavnica_Krizna komunikacija
Agilia_prepričljiva poslovna predstavitev v Power Pointu, ki prepriča
Agilia_delavnica_Komunikacija s težavnimi sogovorniki
Agilia_Prepričljiva komunikacija in karizma_on-line delavnica
Agilia_Asertivna komunikacija
Agilia_Prepričljivo komuniciranje_delavnica_Erika Križnar_Špela Munih Stanič
Agilia_delavnica_komunikacija_težavni sogovorniki_Janja Milič Velkevarh_Špela Munih Stanič

Iz naših prispevkov

Kaj so pasti toksične pozitivnosti

Kaj so pasti toksične pozitivnosti

Kakšne so pasti toksične pozitivnosti, pomen čustvene inteligence ter avtentičnega izražanja čustev. Družba spodbuja pozitivno razmišljanje, kar včasih vodi v zanikanje ali potlačevanje neprijetnih čustev, kar na nas slabo vpliva. Zavedajmo se pomena sočutja in empatije, kako lahko razvijanje čustvene inteligence pomaga graditi bolj zdrave odnose. Premagajmo toksično pozitivnost v vsakdanjem življenju z ohranjanjem zdravega ravnovesja, odkritim pogovorom o čustvih, postavljanjem meja in z uporabo orodij za samopomoč. Resnična moč je v sprejemanju vseh čustev, ne le tistih, ki se zdijo ‘pozitivna’, kar vodi do notranjega ravnovesja in izboljšanja kakovosti življenja.