fbpx

mednarodno certificirano usposabljanje po metodi dr. Edwarda deBono

Šest klobukov razmišljanja

interno usposabljanje vaših ključnih kreativnih timov

V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je ključno razvijati nove metode razmišljanja za bolj sistematično in učinkovito vodenje sestankov, ljudi ter projektov.

AGILIA_Šest klobukov razmišljanja_učinkovito vodenje timov in sestankov_mag. Janja Milič Velkaverh_licencirana trenerka_mednarodni de Bono certifikat

6 KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA – INOVATIVNI SESTANKI ZA ČAS HITRIH SPREMEMB

Metoda Šestih klobukov razmišljanja temelji na konceptu paralelnega razmišljanja, kjer posamezniki izražajo svoje misli vzporedno z mislimi drugih v skupini, brez nepotrebnega konfrontiranja in napadanja.

Avtor metode Šest klobukov razmišljanja, svetovno priznana avtoriteta kreativnega razmišljanja, dr. Edward De Bono, je namreč sistematiziral šest različnih načinov razmišljanja in jih poimenoval s šestimi različnimi barvami za lažje razumevanje.

Metoda Šest klobukov tako omogoča, namesto kaotičnega razmišljanja, kjer se različni načini razmišljanja prepletajo in nesistematično preskakujejo, da se vsi v timu hkrati posvetimo posameznim vidikom razmisleka, enega za drugim.

MEDNARODNO CERTIFICIRANO USPOSABLJANJE

Usposabljanje poteka po mednarodno licenciranem programu, udeleženci pa po usposabljanju prejmejo mednarodni certifikat.

ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA – VSAK S SVOJO BARVO

Morda se kdo sprašuje, kaj imajo klobuki opraviti z razmišljanjem?

Dr. Edward deBono je to metodo poimenoval po klobukih po simpatični angleški frazi »Put your thinking cap on«, kar v dobesednem prevodu pomeni: Nadani si razmišljujoč klobuk, v prenesenem pomenu pa: »Razmisli o tem«.

Šest klobukov razmišljanja – vsak s svojo barvo – simbolizira različne vidike razmišljanja:

 • Z modrim klobukom celoten proces razmišljanja na začetku načrtujemo, vmes nadziramo in ga na koncu povzamemo v zaključek.
 • Z rdečim klobukom damo prostor izrazito subjektivnim pogledom, čustvom in intuiciji.
 • Z belim klobukom nanizamo dejstva in podatke, popolnoma nevtralno.
 • Z rumenim klobukom se fokusiramo le na prednosti in koristi, ki jih lahko izvlečemo iz zadeve.
 • S črnim klobukom preverimo tveganja in morebitne nevarnosti.
 • Z zelenim klobukom pa generiramo nove ideje, koncepte in alternative, ki jih lahko nadgradimo še s tehnikami za »Out of the Box« razmišljanje.
mag. Janja Milič Velkaverh_deBono trenerka kreativnega razmišljanja Šest klobukov razmišljanja, Agilia

Licencirano usposabljanje je do nedavnega v Sloveniji izvajala le Nastja Mulej.

Po novem pa je mednarodno licencirana trenerka tudi mag. Janja Milič Velkaverh, predavateljica ter soustanoviteljica Agilia, ki je 10 letne izkušnje z  uporabo de Bono tehnik in certifikatom praktik, svoje znanje nadgradila še s trenerskim certifikatom.

AGILIA_Šest klobukov razmišljanja_Janja Milič Velkaverh in Nastja Mulej_mednarodno linecirana trenerka de Bono

Janja Milič Velkaverh je bila najprej moja udeleženka na de Bono delavnicah razmišljanja – kot članica večjega tima velikega podjetja. Potem je postala strastna uporabnica metode v eni in drugi službi ter v Agilia.

Zdaj je postala učiteljica razmišljanja. Trenerka. Facilitatorka.

Ker obvlada.
Metodo. Poučevanje. Facilitiranje.

Kot pa rada rečem: de Bono se ne (le) študira. De Bona se trenira.

In ker so možgani kot mišica in tim v službi kot tim na športnem igrišču, branje o neki veščini ne zadostuje. Treba je stopiti na igrišče (v sejno sobo ali pisarno) ter igrati (uporabljati svoj um).

Rezultat vas bodo presenetili.

Urejene misli. Kratki sestanki. Učinkoviti dogovori. Dokončani projekti.

Brez prepirov. Brez zapravljanja časa in energije. Brez slabe volje.

Toplo jo priporočam.

Janjo. Delavnico. In metodo Šest klobukov razmišljanja.

mag. Nastja Mulej

de Bono Master Trenerka

Več o predavatejici mag. Janji Milič Velkaverh, de Bono trenerki

Prednosti in koristi metode 6 klobukov razmišljanja

DVIGNITE KREATIVNOST, VKLJUČENOST IN ZAVZETOST:

Metoda Šest klobukov razmišljanja se izkaže kot praktično orodje za poslovne vodje, ki želijo dvigniti kreativnost, vključenost in zavzetost timov, ki jih vodijo.

Timi, ki uvedejo metodo Šest klobukov razmišljanja v svoje timsko delovanje, pridobijo naslednje koristi:

  Celovito razmišljanje z različnih vidikov:

  Metoda omogoča raznolikost razmišljanja tako, da se sistematično loteva različnih vidikov in načinov razmišljanja. Vsak klobuk v metodi predstavlja drugačen vidik razmišljanja. Tako se izognemo površinskemu razpravljanju in spodbujamo globlje razumevanje problema. To spodbuja člane tima, da pristopijo k problemom s različnih perspektiv, kar lahko privede do boljših in celovitih rešitev ter k bolj premišljenim odločitvam.

   Zagotovitev vključenosti, vidnosti in slišanosti vseh članov tima:

   Metoda omogoča, da vsak član tima aktivno sodeluje in prispeva. S tem se zagotovi, da nihče ni prezrt, kar povečuje stopnjo angažiranosti in pripadnosti timu. Metoda Šestih klobukov razmišljanja prisega na dvofazni pristop. V prvem ima vsak na voljo krajši čas za individualni razmislek v tišini, ne da bi kdo posegal v tok našega mišljenja, nato pa soočanje pogledov vseh članov skupine. Pri tem se skrbno upošteva enakomerno vključenost, da ne bi bolj glasni posamezni preglasili ostalih, bolj introvertiranih in umirjenih.

    Povečana inovativnost v timu:

    Metoda šestih klobukov razmišljanja vodi člane tima po določenem zaporedju klobukov do generiranje veliko novih idej v krajšem času. Ključni element inovativnosti in kreativnosti je, da najprej naberemo čim več različnih idej, šele v naslednji fazi med njimi izberemo najbolj perspektivne, za nadaljnjo obdelavo. Na bolj tradicionalnih sestankih fazo generiranja idej kar opustimo in se začnemo ukvarjati s preučevanjem prednosti in slabosti že kar prve ideje, ki jo nekdo navrže. S tem ustavimo kreativni idej ter zavremo našo kreativnost.

    Agilia_dvig kreativnosti v timu
    6 klobukov razmišljanja_de Bono

    Izboljšano sodelovanje z manj konflikti:

    Z vzporednim izražanjem različnih vidikov razmišljanja, kot to predlaga metoda, se zmanjšujejo konflikti in povečuje sodelovanje. Vsak član lahko prispeva k razpravi brez strahu pred kritiko ali napadi. Ker metoda spodbuja spoštljivo in konstruktivno izražanje različnih mnenj, se konflikti zmanjšujejo. Namesto, da bi se člani borili za svoj prav, se osredotočijo na iskanje najboljše rešitve za skupno dobro.

     Bolj jasni sklepi in zadolžitve vsakega člana po sestanku:

     Z uporabo modrega klobuka na koncu procesa razmišljanja oblikujemo jasne sklepe. A skled še ne zagotavlja realizacije. Pomembno je, da vsak sklep opremimo še z nosilcem – članom, ki bo poskrbel za realizacijo sklepa. Pri metodi Šestih klobukov razmišljanja se spodbuja osebno prevzemanje odgovornosti na način, da se člani sami javijo za prevzem odgovornosti za realizacijo posameznega sklepa. Nalogo in cilje, ki jih sami prevzamemo tudi bolj zavzeto izvedemo. Predvsem pa z jasno oblikovanimi sklepi na koncu sestanka nikoli več ne bomo s sestanka odšli, ne da bi vedeli, kaj smo se sploh zmenili.

     Metoda Šest klobukov razmišljanja zagotavlja sistematičen pristop k razmišljanju in sodelovanju, omogoča okrepitev raznolikosti idej, zmanjšanje konfliktov ter pospeševanje procesov odločanja.

     Več informacij

     Komu priporočamo usposabljanje?

     Podjetjem in timom, ki želijo biti bolj konkurenčni in bolje opremljeni za dinamične zahteve časa hitrih sprememb.

     AGILIA_Šest klobukov razmišljanja_učinkovito vodenje timov in sestankov_mag. Janja Milič Velkaverh_licencirana trenerka_mednarodni de Bono certifikat

     Mednarodno certificirano usposabljanje:

     Šest klobukov razmišljanja

     • Interna delavnica – delavnico izvedemo po dogovoru z naročnikom za zaključeno skupino (najbolje za celoten tim).
     • Obseg: Polni obseg usposabljanja, ki omogoča izvedbo vseh vaj in utrditev snovi: 24 ur (4-dnevno usposabljanje). Na željo naročnika lahko usposabljanje tudi skrajšamo na 12 ur (s prilagoditvijo vsebine, treninga in vaj).
     • Optimalno štelo udeležencev, ki omogoča visoko stopnjo interaktivnosti, je do 16; pri večjih skupinah se izvedba prilagodi.
     • Poteka po dogovoru z naročnikom v živo ali preko spleta (preko MS Teams ali Zooma)
     • Usposabljanje je izrazito interaktivno, s poudarkom na prenosu znanj in konkretnih tehnik razmišljanja v prakso.
     • Usposabljanje poteka po mednarodno licenciranem programu, udeleženci pa po usposabljanju prejmejo mednarodni certifikat.
     • Naročnik prejme delovno gradivo za udeležence.
     • Za ponudbo in dogovor termina pišite na ponudba@agilia.si ali pokličite trenerko Janjo na 031 602 601.

      

     Trenerka in predavateljica

     mag. Janja Milič Velkaverh

     mag. Janja Milič Velkaverh

     V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je vodila službe za razvoj in trženje v podjetjih Teledat, Najdi.si in TSmedia (Telekom Slovenije) ter kasneje v javnem gospodarskem zavodu svetovala generalnemu direktorju na področju razvoja in organizacije.

     Je strastna zagovornica agilnega timskega dela, inovativnosti in kreativnosti vseh generacij, kar najbolje uspeva v kulturi zaupanja in sodelovanja.

     Po diplomi s projektnega timskega dela na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, je magistrirala s področja podjetniške organizacijske kulture v korporacijah. Ves čas se je dodatno usposabljala doma in v tujini.

     Je mednarodno licencirana trenerka kreativnega razmišljanja po metodah De Bono, mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA), visokošolska predavateljica, poslovna svetovalka in coach. Zaključila je tudi Akademijo Dialogika (Karnion). Je govornica na konferencah s področja agilnega timskega dela in razvoja, trženja, komunikacije in kreativnosti.

     S svojimi izkušnjami, pridobljenimi v različnih panogah in naravno igrivostjo, posluhom za različne ljudi ter nenavadne ideje naredi delavnice zanimive, prijete in interaktivne. 

     Zagotovite si svoj termin

     Z veseljem vam posredujemo več informacij ter posredujemo nezavezujočo.

     E: ponudba@agilia.si

     T: 031 602 601

     Zaupali so nam tudi

     Nekaj utrinkov iz izvedenih delavnic s področja kreativnosti

     Agilia_Agilni um za kreiranje out of the box idej_kreativnost
     Agilia_KOC Kreativa_generiranje prebojnih idej_SRIPT
     Agilia_delavnica_Kreativna miselnost in tehnike za prebojne ideje_KOC Hrana_6. in 7. oktober 2021_Gospodarska zbornica Slovenije
     AGILIA_Projekt KOC_SRIPT_Poženimo kreativnost_konferenca_delavnica_Agilni um za kreiranje prebojnih idej
     AGILIA_delavnica_Agilni um za kreiranje prebojnih idej_ArsPharmae
     Delavnica Agilia_Agilni um za prebojne ideje_Štajerska gospodarska zbornica_18.11.2022
     Agilia_kreativno razmišljanje_DM_Janja Milič Velkaverh
     Agilia_on-line delavnica Kreiranje out of the box idej

     Med drugimi so nam zaupali tudi

     AGILIA_reference_logo_nov23_2
     AGILIA_reference_logo_nov23_1

     Janja Milič Velkaverh je bila najprej moja udeleženka na de Bono delavnicah razmišljanja – kot članica večjega tima velikega podjetja. Potem je postala strastna uporabnica metode v eni in drugi službi ter v Agilia.

     Zdaj je postala učiteljica razmišljanja. Trenerka. Facilitatorka.

     Ker obvlada.
     Metodo. Poučevanje. Facilitiranje.

     Kot pa rada rečem: de Bono se ne (le) študira. De Bona se trenira.

     In ker so možgani kot mišica in tim v službi kot tim na športnem igrišču, branje o neki veščini ne zadostuje. Treba je stopiti na igrišče (v sejno sobo ali pisarno) ter igrati (uporabljati svoj um).

     Rezultat vas bodo presenetili.

     Urejene misli. Kratki sestanki. Učinkoviti dogovori. Dokončani projekti.

     Brez prepirov. Brez zapravljanja časa in energije. Brez slabe volje.

     Toplo jo priporočam.

     Janjo. Delavnico. In metodo Šest klobukov razmišljanja.

     mag. Nastja Mulej

     de Bono Master Trenerka

     Podjetje Agilia in predavateljica Janja Milič Velkaverh so nam pokazali kako razvijati odličnost in razmišljati kot pravi inovator, izven prehojenih in že označenih poti.

     Priporočamo podjetjem in organizacijam z visokimi in svet spreminjajočimi se cilji.

     Matej Kirn

     vodja projekta KOC HRANA 2, GZS

     Delavnica kreativnosti je v celoti izpolnila naša pričakovanja.

     Udeleženci smo preživeli zelo prijetno dopoldne, v katerem smo skozi teorijo in prakso spoznali nova orodja za spodbujanje kreativnosti v timu.

     In – kar je najpomembneje – delavnica je še okrepila timskega duha med nami.”

     Urška Močnik

     direktorica, Dom upokojencev Idrija

     Iz naših prispevkov