fbpx

3-dnevna delavnica

Sodobne komunikacijske  kompetence z NLP

interna delavnica za zaključene skupine

NLP komunikacijske kompetence

SODOBNE KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE Z NLP

Vodenje postaja vse bolj kreiranje povezav in odnosov. Vrhunski vodja mora biti usposobljen za upravljanje s čustvi v tem novem, spreminjajočem se okolju.

Komunikacija je edina nefiziološka dejavnost, ki jo delamo vse življenje. Odpira in zapira nam priložnosti v življenju. Bolj prepričljivi smo, več dosežemo.

Umetnost prepričljivega komuniciranja se skriva v razumevanju razlik in uporabi jezika našega sogovornika. Vsak od nas pripisuje dogodkom pomen in čustva ter ustvarja svojo resnico.

Naučimo se prepoznavati filtre, vzorce, čustvena stanja in vedenja in popeljimo učinkovitost komuniciranja ter odpornost na stres z NLP kompetencami na mojstrsko raven.

Agilia_Sodobne komunikacijske kompetence z NLP

Vsebina po modulih

MODUL 1

PREPRIČLJIVA KOMUNIKACIJA

 • povečajte svojo prepričljivost pri poslovni komunikaciji (za boljše rezultate pri prodaji, marketingu in pogajanjih)
 • naučite se prepoznavati govorico telesa ter kako jo uporabiti za prepričljivejšo komunikacijo
 • naučimo se kako prilagoditi komunikacijo sogovorniku in s tem razviti veščino vzpostavljanja trajnih in pristnih odnosov z drugimi
 • kako motivirati druge, da naredijo tisto, kar želimo

 

MODUL 2

PODAJANJE POVRATNE INFORMACIJE

 • ozavestite prednosti resničnega aktivnega poslušanja
 • kako z lingvističnimi tehnikami hitro popeljati sogovornika iz neprijetne situacije: sočutni model v treh korakih
 • povečajte svojo empatijo preko zaznavnih položajev
 • ozavestimo svojo “slepo pego”
 • naučite se podajati in sprejemati konstruktivno pohvalo in kritiko, kot darilo za razvoj
 • pripravite se na različne, tudi zahtevne situacije – z vajo igranja komunikacijskih vlog

MODUL 3

MOJA MISELNA NARAVNANOST

 • spoznajte svoje vrednote,  prepričanja ter osebno poslanstvo
 • naučite se, kako odpraviti omejujoča prepričanja pri sebi in drugih
 • pridobite osnove za preobračanje nekonstruktivnega razmišljanja v konstruktivnega
 • raziskujmo sebe in sogovornika s pomočjo Diltsove piramide: kako popravljati svoja neželena stanja in preverjati cilje
 • Naučite se, kako zmanjševati stres s koriščenjem lastnih virov (vaja  tehnike postavljanja lastnega kroga odličnosti)

Kako poteka delavnica?

Agilia_sodobne komunikcaijske kompetence z NLP

Sodobne komunikacijske kompetence z NLP

 • obseg: 18 – 24 pedagoških ur
 • poteka v živo ali v obliki on-line delavnice preko MS Teams
 • posamezen modul traja 6-8 ur
 • uporaba MS Teams je za udeležence brezplačna – dostopate preko povezave, ki vam jo pošljemo
 • delavnica je zelo interaktivna, z veliko primeri in vajami, saj je njen namen, da udeleženci nove kompetence učinkovito prenesejo v prakso
 • udeleženci prejmejo gradiva za delo med delavnicami in ob zaključku Certifikat sodobne komunikacijske kompetence z NLP 

Delavnico še posebej priporočamo:

 • vodjem timov, mentorjem, vodstvenim in vodilnim delavcem
 • vsemi, ki želijo svoje komunikacijske kompetence dvigniti na višjo stopnjo ter karierno napredovati,
 • zaposlenim v prodaji, trženju, nabavi in kadrovski službi,
 • zaposlenim na delovnih mestih z veliko osebne interakcije (s sodelavci ali strankami),
 • zaposlenim, od katerih se pričakuje kreativnost in uvajanje sprememb,
 • učiteljem in vzgojiteljem,
 • lobistom in pogajalcem,

Predavateljice centra AGILIA

Predavateljice v svetovalno izobraževalnem centru AGILIA so izkušene managerke in strokovnjakinje z več kot 20-let poslovnih in vodstvenih izkušenj, poslovne svetovalke in coachinje, z mednarodnimi licencami mojster praktik NLP (INLPTA).

mag. Špela Munih Stanič

NLP mojstrica praktik

Dolgoletna direktorica, prejemnica managerske nagrade Artemida, z velikim posluhom za razvoj zaposlenih ter zagovornica agilne podjetniške organizacijske kulture.

mag. Janja Milič Velkaverh

NLP mojstrica praktik

Dolgoletna vodja produktnega razvoja in digitalnega marketinga,  strateški in idea manager. Tehnike NLP bogati še z orodji za kreativno razmišljanje.

Erika Križnar, mag. org.

 NLP mojstrica praktik

Dolgoletna vodja prodaje, skrbnica ključnih strank in event manager. NLP in coaching že več let s pridom aplicira v prodaji in pri vodenju.

Pridobite ponudbo

Agilia_sodobne komunikcaijske kompetence z NLP

Vas zanima več, želite ponudbo?

Naši kontakti:

E: agilia@agilia.si

T:  041 767 628

Kontaktirajte nas in z veseljem vam pripravimo nezavezujočo ponudbo.