fbpx

Poslovne akademije za vodje, ključne kadre ter mlade talente

 

aktualne poslovne delavnice

Agilia poslovne akademije

Agilia_poslovne delavnice_poslovne akademije za vodje, ključne kadre in mlade talente

VODSTVENA AKADEMIJA I. - za vodje, ključne kadre in mlade talente

5 – dnevna interaktivna šola vodenja

Usposobite se za trajnostnega voditelja, ki zna ustvariti okolje zaupanja, vključenosti in spoštovanja.

Naučite se uporabiti različne stile vodenja za različne situacije, pridobite veščine gradnje agilnega tima, dvigovanja zavzetosti, komunikacije, organizacije ter postavljanje ciljev, ki vlečejo.

Agilia_NLP za poslovno in osebno rabo_poslovna akademija_l

AGILIA CERTIFIKAT: NLP ZA POSLOVNO IN OSEBNO RABO

4-dnevna delavnica: uporabna  orodja in tehnike NLP

Z uporabo tehnik in orodij nevro-lingvističnega programiranja  hitreje dosegamo svoje cilje, povečamo čuječnost, zmanjšamo stres in pozitivno vplivamo na svoje življenje in življenja drugih.  Smernice za osebno rast, gradnjo odnosov in poslovno odličnost.

Agilia_poslovna akademija_komunikacijske veščine na mojstrski ravni_kompetence_l

AKADEMIJA KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN

Okrepite komunikacijske veščine na mojstrsko raven.

Učinkovita komunikacija prihrani čas, poveča zavzetost, daje občutek vključenosti in odstranjuje neželena vedenja. Naučite se razumeti perspektive drugih, uravnotežiti empatijo in odgovornost in se ustrezno odzvati na različne besedne in nebesedne znake.

Zaupali so nam tudi

Zaupali so nam tudi, reference, naročniki Agilia
Zaupali so nam tudi, reference, naročniki Agilia

Sodelovanje z Agilio smo sprva vzpostavili za pripravo strategije v okviru projekta ASI.

Svetovanje je bilo opravljeno profesionalno in v dogovorjenih rokih. Upoštevana so bila vsa naša izhodišča, hkrati pa smo dobili veliko dobrih idej in pobud za izboljšave na podlagi predhodno opravljene meritve organizacijske klime.

Tako smo se odločili, da nadaljujemo sodelovanje tudi s projektom »Uvajanje in izvajanje obdobnih razgovorov s sodelavci za dvig motivacije.

Sodelovanje smo razširili tudi na področje izobraževanj.

Delavnice s področja nevrolingvistike so nam odprla nove poglede na sebe in dale osnovo za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s sodelavci in zasebno.

S takšnimi znanji uspešno zmanjšujemo stres in večamo zadovoljstvo sodelavcev.«

Marjana Golmajer Zima

direktorica, Patentna pisarna d.o.o.

Specifični časi, delo v službi pomoči z ranljivo skupino  uporabnikov s pridobljeno možgansko poškodbo, terjata nenehno strokovno učenje in osebnostno rast.

Z Agilio smo se dotaknili  procesov, ki so stalnica in nikoli dokončana zgodba. Vedno je prostor za izboljšave v komunikaciji, razumevanju sodelavca in uporabnika in nenazadnje samega sebe.

Temperamentni, strokovni in dinamični predavateljici sta nas popeljali skozi proces učenja z uravnoteženimi pristopi teoretičnih vsebin in delavnic. Delo je potekalo v skupini, dodana vrednost pa je v tem, da ima vsak udeleženec možnost in dovolj »prostora«, da pogleda vase in aktivira vse tisto, kar ima dobrega v sebi in aktivira veščine in razvija kompetence.

Ure, ki kljub intenzivnosti, ne izčrpajo, temveč napolnijo in si preprosto želiš še nadaljevati.

Mateja Korošec

direktorica, Center KORAK Kranj

Nekaj utrinkov z delavnic

Agilia_Vodstvena akademija_Sij Acroni
Agilia_Prepričljivo komuniciranje_delavnica_Erika Križnar_Špela Munih Stanič
Agilia_delavnica_Vodenje sodelavca z razgovorom_Špela Munih Stanič_letni razgovori_l
Agilia_poslovna akademija_Sodobne komunikacijske veščine z NLP
Agilia_NLP za poslovno in osebno rast_poslovna akademija_certifikat
Agilia_Vodstena akademija_Vodenj_mag. Janja Milič Velkaverh_l

Iz naših prispevkov