fbpx

več-dnevno poglobljeno usposabljanje

VODSTVENA AKADEMIJA

interno usposabljanje sodobnega vodstvenega tima, talentov ter ključnih kadrov

Vodstvena akademija

Priporočeno za obstoječe vodje, ključne kadre in mlade talente

AGILIA_Vodstvena akademija_sodobne vodstvene veščine_komunikacija, razvoj sodelavcev, odnosi, konflikti, motivacija, agilna organizacija in vodenje_6 modulov

SODOBNE VODSTVENE VEŠČINE

Veščine za ravnanje z ljudmi pri delu s ciljem doseganja večje zavzetosti, učinkovitosti, boljše komunikacije, krepitve zaupanja, rasti celotnega tima, večjega zadovoljstva in pripadnost zaposlenih.

Cilji poglobljenega usposabljanja vodij v 6 modulih:

 • dvigniti osebne veščine za vodenje oddelkov ali tima,
 • razvijati emocionalno inteligenco skozi razpoznavanje čustvenih stanj znotraj sebe in drugih,
 • naučiti se uporabe različnih stilov vodenja,
 • usposobiti se za trajnostnega voditelja, ki zna ustvariti okolje zaupanja, vključenosti in spoštovanja,
 • izboljšati organizacijo časa pri sebi in sodelavcih,
 • ozavestiti pomen postavljanja ciljev, ki motivirajo.

Več o vodstveni akademiji

Komu priporočamo udeležbo

 • novim vodjem timov in mentorjem,
 • vodstvenim in vodilnim delavcem
 • mladim talentom in perspektivnim ključnim kadrom, ki so predvideni za karierno napredovanje
 • vodjem, ki se že dalj časa niso usposabljali s področja sodobnih vodstvenih veščin (kot osvežitveno usposabljanje)
AGILIA_timsko delo_delavnica_preko potencialna posameznika do vrhunskega tima_teambuilding
Agilia_Postavljanje ciljev in vodenje_Elon Musk

Utrinki z vodstvenih akademij

Agilia_Vodstvena akademija_Sij Acroni
Agilia_letni razgovori_SMART cilji_OKR_vodenje
Agilia_Organizacija dela_Time management_time boxing_prioritete_cilji
AGILIA_vodstvena akademija_učinkovita komunikacija
Agilia_Vodstena akademija_Vodenj_mag. Janja Milič Velkaverh_l
Agilia_Kako do motiviranih sodelavcev_Vodstvena akademija_l

Predavateljice

V svetovalno izobraževalnem centu AGILIA smo združeni izkušeni strokovnjaki, z več kot 20 let poslovnih in vodstvenih izkušenj, mednarodnim certifikatom Mojster Praktik NLP ter drugimi certifikati.

Agilia_predavateljica_mag. Špela Munih Stanič-2

mag. Špela Munih Stanič

je prejemnica nagrade Artemida, ki jo Združenje manager podeljuje vodilnim managerkam za trajni prispevek k razvoju ženskega managementa. V vlogi generalne direktorice je vodila več podjetij.

Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na Filozofski fakulteti pa še zaključila pedagoško andragoško izobraževanje. Kot mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA), svoje izkušnje vodenja različno velikih podjetij in dela z ljudmi prenaša v poslovna svetovanja in predavanja.
Je avtorica, soavtorica in predavateljica programov s področja komunikacije in vodenja.

Njena strast so ljudje: Verjame, da se v vsakem zaposlenem skriva potencial, ki ga lahko odpre dober vodja ter da je vodenje misija ustvarjanja dobrih odnosov, temelječih na povezovanju in zaupanju.

S svojo pozitivno energijo in zaupanjem v ljudi rada podira namišljene meje. Njena zavzetost, srčnost in optimizem tudi na predavanjih ustvarjajo dobro energijo, njena ciljna naravnanost pa poskrbi za prenos znanja, izkušenj in praktičnih nasvetov, v prakso.

mag. Janja Milič Velkaverh

mag. Janja Milič Velkaverh

V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je vodila službe za razvoj in trženje v podjetjih Teledat, Najdi.si in TSmedia (Telekom Slovenije) ter kasneje v javnem gospodarskem zavodu svetovala generalnemu direktorju na področju organizacije in razvoja.

Po diplomi z managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, je magistrirala s področja organizacijske kulture in uvajanja notranjega podjetništva v korporacijah.

Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA), svetovalka in poslovni coach. Zaključila je Akademijo Dialogika (Karnion) ter pridobila certifikate kreativnega razmišljanja po metodah De Bona.

Ima večletne predavateljske izkušnje na področju agilnega in kreativnega timskega dela, komunikacije, trženja, organizacije poslovanja in kulture podjetja, predava tudi na višješolskih programih ter kongresih.

S svojimi izkušnjami, pridobljenimi v različnih panogah in naravno igrivostjo, posluhom za različne ljudi ter nenavadne ideje naredi delavnice zanimive, prijete in interaktivne.

Agilia_predavateljica_Erika Križnar, mag. org.

Erika Križnar, mag. org.

Med skoraj 30-letnem delovanjem v poslovnem okolju je nabrala bogate izkušnje dela z ljudmi pri delu v nabavi in izjemno uspešnim vodenjem prodajnega tima. Zaradi izjemnih rezultatov se je zavod uvrstil celo med najhitreje rastoča podjetja v Sloveniji – med Gazele.

Diplomirala je iz Upravljanja in poslovanja nato pa je svoje strokovno znanje nadgradila še s strokovnim magisterijem iz Organizacije in managementa.

Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP - nevro-lingvističnega programiranja (INLPTA) ter certificirana coachinja po programu Neuroeducation za izvajanje svetovalnega pogovora, terapije za delo z ljudmi ali vodenje skupin.

Predavateljica in coach s področja osebne in poslovne rasti, komunikacije, grajenja odnosov, obvladovanja stresa, razvoja timov, prodaje in nabave ter nosilka certifikata Women in Leadership za izvršilne vodstvene spretnosti.

Primere iz prakse spretno vnaša v svoja predavanja ter tako popestri vsebino in udeležencem približa praktično vrednost tematike, ki jo predstavlja.

Zaupali so nam tudi

Agilia reference: Vzajemna, GZS-Gospodarksa zbornica Slovenije, AJPES, DM, Ministrstvo za finance, Štajerska gospodarka zbornica, Gorenjska banka, Center Korak, ARS Pharmae, GZDBK-Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine, JEKO, Dom upokojencev Idrija, SRIPT, Šolski center Novo mesto, Hidria, PoliDent, KGZ Sloga Kranj, Finskatt, SIJ Ccroni
Agilia reference: Agitavit, JAZMP, Triglav RE, Helios, Šola za ravnatelje, Rotary klub Kranj, KN knowledge centre, Hidria, Compland, Rotis, Komunala Sevnica, Summit Leasing, Metronik, Komunala Novo mesto, Patentna pisarna, Razvojni center Novo mesto, Roletarstvo Medle, Tobačna Ljubljana, CPI-Center RS za poklicno izobraževanje, DOMEL, ZZZS

Sodelovanje z Agilio smo sprva vzpostavili za pripravo strategije v okviru projekta ASI.

Svetovanje je bilo opravljeno profesionalno in v dogovorjenih rokih. Upoštevana so bila vsa naša izhodišča, hkrati pa smo dobili veliko dobrih idej in pobud za izboljšave na podlagi predhodno opravljene meritve organizacijske klime.

Tako smo se odločili, da nadaljujemo sodelovanje tudi s projektom »Uvajanje in izvajanje obdobnih razgovorov s sodelavci za dvig motivacije.

Sodelovanje smo razširili tudi na področje izobraževanj.

Delavnice s področja nevrolingvistike so nam odprla nove poglede na sebe in dale osnovo za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s sodelavci in zasebno.

S takšnimi znanji uspešno zmanjšujemo stres in večamo zadovoljstvo sodelavcev.«

Marjana Golmajer Zima

direktorica, Patentna pisarna d.o.o.

S predavateljico Špelo sva nekoč bili sodelavki. Od nekdaj je bila po duši »učitelj«. V tem blesti. Svoje bogato znanje in veščine, nesebično in iskreno ter kolikor je le mogoče »personalizirano« prenaša naprej.

Sama vodim predan tim v turizmu, kjer je komunikacija z gosti in med seboj, za dobro opravljeno delo in medsebojno razumevanje, ključna. Kljub temu, v trenutkih obremenitev, pride tudi do konfliktnih, manj prijetnih situacij.

Da bi lažje razumeli drug drugega in se znali odzvati tudi drugače, smo se dogovorili, da za nas pripravi delavnico z naslovom »S poznavanjem različnosti do spoštljivosti in razumevanja«. Bilo je dinamično, aktivno in ciljno usmerjeno. Ves čas nas je spremljal »AHA« efekt. Spoznali smo, da smo vsi popolno nepopolni, kako moramo delovati da bomo odličen team in kako zelo pomembno je aktivno poslušanje.


Toplo priporočam!“

Mojca Samotorčan

vodja Brunarice in Hiše Kosobrin, Kranjska Gora , Evroplus d.o.o.

Podjetje Agilia nam je pokazalo kako razvijati odličnost in razmišljati kot pravi inovator, izven prehojenih in že označenih poti.

Priporočamo podjetjem in organizacijam z visokimi in svet spreminjajočimi se cilji.

Matej Kirn

vodja projekta KOC HRANA 2, GZS

Navdušena sem nad vsebino in izvedbo delavnice, ki je potekala v sproščenem in kreativnem vzdušju, zato vse pohvale izvrstni predavateljici.

Obravnavana tematika je bila podana na zanimiv in razumljiv način, podkrepljena je bila tudi s praktičnimi primeri, kar mi bo v veliko pomoč pri mojem delu.

Irena Murnc

vodja izpostave Trbovlje, AJPES

Predavanja so izvrstna v vseh pogledih, predavateljice imajo bogato znanje in izkušnje, ki jih predstavljajo tudi preko vaj. Znanje in veščine, ki jih predavajo v Agilia lahko pripomorejo k boljšemu komuniciranju in osebni rasti.

Priporočam vsem, ki se sprašujejo: “Zakaj pa s tem človekom nikakor ne morem normalno govoriti in delati?”

Mateja Elin Praznik

direktorica, RR & CO. d.o.o.

Specifični časi, delo v službi pomoči z ranljivo skupino  uporabnikov s pridobljeno možgansko poškodbo, terjata nenehno strokovno učenje in osebnostno rast.

Z Agilio smo se dotaknili  procesov, ki so stalnica in nikoli dokončana zgodba. Vedno je prostor za izboljšave v komunikaciji, razumevanju sodelavca in uporabnika in nenazadnje samega sebe.

Temperamentni, strokovni in dinamični predavateljici sta nas popeljali skozi proces učenja z uravnoteženimi pristopi teoretičnih vsebin in delavnic. Delo je potekalo v skupini, dodana vrednost pa je v tem, da ima vsak udeleženec možnost in dovolj »prostora«, da pogleda vase in aktivira vse tisto, kar ima dobrega v sebi in aktivira veščine in razvija kompetence.

Ure, ki kljub intenzivnosti, ne izčrpajo, temveč napolnijo in si preprosto želiš še nadaljevati.

Mateja Korošec

direktorica, Center KORAK Kranj

Kot mlada vodja brez izkušenj na področju vodenja sem se odločila, da se na novo delovno mesto dobro pripravim.

Boljše odločitve kakor individualni coaching s Špelo Munih Stanič v podjetju Agilia ne bi mogla sprejeti, saj so mi vse vsebine zelo pomagale k temeljitem reševanju konfliktov, dobri komunikaciji in vzpostavitvi dobrega timskega duha v delovni enoti. Učenje načinov dobrega vodenja na praktičnih primerih v mojem delovnem okolju in individualni pristop pri podajanju vsebin je pripomoglo h hitremu in kvalitetnemu učenju in razvijanju vodstvenih kompetenc.

Dejstvo, da se dober vodja ne rodiš, ampak dober vodja postaneš s trudom in nenehno osebnostno rastjo zato so pogosta kvalitetna izobraževanja v takšni obliki zelo pomembna.“

Katja Murnc

Razvojni pogovori in »nova« realnost je tema, ki je še kako aktualna v trenutni situaciji. S pomočjo gospe Janje in gospe Špele smo vodje na Vzajemni prejeli veliko novih načinov in veščin kako ohranjati zavzetost zaposlenih, vzpostavljati medsebojno zaupanje med sodelavcem in vodjo ter kako na učinkovit način spremljati realizacijo ciljev posameznika.

S kombinacijo praktičnih nasvetov in takojšnjim reševanjem konkretnih izzivov, ki sta jih predstavili, smo novosti že takoj vpeljali v naše razvojne pogovore.

Vsekakor zelo dobra nadgradnja za opravljanje pogovorov na prilagojen, oddaljen način”

Marjana Frantar

direktorica kadrovske službe, Vzajemna, d.v.z.

Prizadevamo si, da v ekipi poslušamo, spoštujemo in upoštevamo mnenje vseh zaposlenih in da je naša komunikacija odprta, dvosmerna.

Ne skoparimo s pohvalami in smo obzirni pri kritikah. Vseeno pa se zavedamo, da lahko še bolje izkoristimo potencial vsakega posameznika in da se stresnim situacijam ne da popolnoma izogniti.

Zato smo izbrali Agilio, da je za nas izvedla delavnice na teme komuniciranja in kreativnega razmišljanja. 

Zdaj s pridom izkoriščamo pridobljene nove veščine. Še bolje smo spoznali sami sebe in sodelavce, predvsem pa na praktičnih primerih ugotovili, kako različnost bogati naše razmišljanje, ideje in rešitve.

Delavnice so bile zares zanimive, pridobljeno znanje pa zelo uporabno pri vsakdanjem delu s sodelavci, strankami ali pri snovanju novih idej.

Izjemni predavateljici, Špela in Janja, sta pri usvajanju veščin komuniciranja in kreativnega razmišljanja pika na i super izobraževanjem.
Z Agilio bomo zagotovo še sodelovali.”

Marko Domazet

direktor, ARS PHARMAE, d.o.o.

Kako poteka usposabljanje?

AGILIA_Vodstvena akademija_5-dnevna intenzivna šola za vodje, ključne kadre in mlade talente

Metodologija dela: Vodstvena akademija

 • usposabljanje organiziramo v dogovoru z naročnikom za zaključeno skupino udeležencev iz vašega podjetja
 • obseg usposabljanja: 6 modulov, ki se jih lahko izvede kot celodnevne delavnice, ali več krajših delavnic (po dogovoru)
 • termine delavnic dogovorimo skupaj z naročnikom (predlagamo vsaj eno ali dvo-tedenske premore med posamezno delavnico) 
 • priporočena velikost skupine: od 6 do 12 udeležencev
 • poteka v živo (v prostorih naročnika ali drugi lokaciji, ki jo dogovorimo) ali v obliki on-line delavnice (npr. preko MS Teams)
 • delavnica je zasnovana zelo interaktivno, vključuje veliko primerov, dobrih praks in vaj,
 • namen usposabljanja je učinkovit prenos novih kompetenc v prakso
 • udeleženci prejmejo obsežno gradivo za delo med delavnicami
 • ob zaključku prejmejo Certifikat Vodstvene akademije Agilia (ob vsaj 80 % prisotnosti)

Posebna ponudba za manjše število udeležencev

Posebna ponudba: usposobite vodje individualno ali v manjši skupini 

Vsebino Vodstvene akademije lahko izvedemo tudi v obliki kombiniranega usposabljanja s poslovnim coachingom, za manjše skupine udeležencev.

Kombinirano usposabljanje s poslovnim couchingom

 • Tak način usposabljanja se je izkazal za izredno učinkovit.
 • Še posebej je primeren za usposabljanje vodij ali talentov.
 • Izvaja se bodisi individualno, ali v manjši skupini udeležencev.
 • Udeležencem omogoča intenziven in personaliziran pristop k pridobivanju znanj in kompetenc, saj se lahko bolj poglobljeno posvetijo svojim individualnim potrebam in ciljem.
 • Omogoča pospešen strokovni in osebni razvoj ter aplikacijo znanja in orodij za še hitrejšo realizacijo polnega potenciala udeležencev.
 • Ta oblika usposabljanja prinaša veliko interakcije, naslovitev individualnih potreb in več dialoga med udeleženci ter coachem, kar spodbuja aktivno razpravo, izmenjavo izkušenj in hitrejši napredek v razvoju spretnosti.
 • Udeleženci dobijo gradivo za delo, ki vključuje tudi več osebnih testov, kateri omogočajo udeležencem boljši uvid v svoje prednosti in priložnosti za izboljšave.
 • Kombinirano usposabljanje se izvede v obliki 6 srečanj po 4 pedagoške ure (skupaj 24 pedagoških ur) ali v več oziroma manj srečanjih, odvisno od potreb in ciljev naročnika ter udeležencev. V tem času se obravnava glavnina tematik poslovnih akademij.
 • Udeleženci dobijo po vsakem srečanju tudi navodila za izvajanje samostojnega dela za utrjevanje snovi.

Kaj so povedali naši naročniki?  

Biti vodja je največkrat položaj, ki je povezan z močjo, vendar je hkrati povezan z odgovornostjo in zavezanostjo. Hitro lahko vodenje postane resno breme, v kolikor se posameznik ne zna spopasti s težavami, ki se mu pojavljajo na poti.

Individualni coaching je dejansko nekaj, kar je posamezniku v pomoč, da doseže želene spremembe pri sebi, ustvari novo okolje, spoznava nove vzorce razmišljanja in delovanja. Nudi nov, boljši vpogled v lasten način vodenja in hkrati te neprestano spodbuja k iskanju boljših rešitev.

Osebno mi je pridobljeno znanje zelo pomagalo pri izboljšavi komunikacije in organizaciji dela znotraj tima, prav tako pa v privatnem življenju. Rezultati dela s Špelo so bili vidni že po parih srečanjih. Resnično se veselim nadaljevanja….

Dejan Nojić, dipl.zn.

Vodja zdravstvene službe, Center Korak Kranj

Pridobite ponudbo

Agilia_poslovne delavnice

Vas zanima več, želite ponudbo?

Naši kontakti:

E: agilia@agilia.si

T:  041 767 628

Kontaktirajte nas in z veseljem preverimo razpoložljive termine ter vam pripravimo nezavezujočo ponudbo.