fbpx

Povečajte uspešnost selekcijskih razgovorov

Moč osebne empatije in vedenja vodij pri selekcijskih razgovorih

interna delavnica
za zaključene skupine

***AKTUALNO - NOVA DELAVNICA***

SE TUDI V VAŠEM PODJETJU SOOČATE S POMANJKANJEM DOBRIH KANDIDATOV? 

Morajo tudi vaši kadrovniki in “headhunterji” vložiti veliko naporov, da uspejo na razgovor za prosto delovno mesto pridobiti nekaj dobrih kandidatov?

Razgovor opravite, nato pa kandidati po opravljenem razgovoru ne kažejo več ravno navdušenja nad zaposlitvijo pri vas. Poznano?

Nemalokrat k temu (nevede) prispevajo na razgovoru prisotni vodje – s svojo neustrezno energijo in naravnanostjo.

Seveda je prav, da se razgovora udeležijo tudi vodje.

Še bolje pa je, da jih opremite z orodji in znanjem, kako naj s svojim vedenjem in odnosom do kandidata povečajo uspešnost izida razgovora.

Težavno iskanje kadrov

⇓ ⇓ ⇓

***NOVA DELAVNICA ***

za opolnomočenje vodij na selekcijskih razgovorih

MOČ OSEBNE EMPATIJE IN VEDENJA VODIJ PRI SELEKCIJSKIH RAZGOVORIH

AGILIA delavnica_Moč osebne empatije in vedenja vodij pri selekcijskih razgovorih

Vsi smo se že kdaj na sestanku ali razgovoru počutili nepotrebne, nezaželene ali celo »nevidne«.

Naj se to nikakor ne zgodi kandidatom, s katerim opravljate zaposlitveni razgovor.

VODJA LAHKO MOČNO PRISPEVA K USPEŠNOSTI SELEKCIJSKIH RAZGOVOROV

Vodje s svojo energijo in naravnanostjo močno usmerjajo potek in uspešnost razgovora.

Opremljeni z znanji in orodji, kako ustvariti okolje psihološke varnosti, empatije, dobrega stika in z zavedanjem o pomenu aktivnega poslušanja, znajo pri kandidatu vzbuditi občutek spoštovanja, iskrenega zanimanja in narediti prostor, da se ta lažje odpre in predstavi.

Nenazadnje vodje s svojim vedenjem in odnosom, ki ga kažejo na razgovoru, v veliki meri prispevajo k želji kandidata po zaposlitvi v pozitivno (ali negativno) smer.

Želite podrobnejšo vsebino delavnice?

E: agilia@agilia.si   |    T: 041 767 628

VEČ INFORMACIJ

Cilji:

 • povečajte svojo spoštljivost, karizmatičnost in izražanje pozitivne naravnanosti v razgovorih,
 • naučite se jezikovnih in nebesednih prijemov za boljši stik s sogovornikom,
 • naučite se prepoznavati specifične potrebe sogovornika ter izvajati potrebne prilagoditve v komunikaciji,
 • povečajte empatijo in razvijte veščino vzpostavljanja pristnih odnosov z drugimi.

Komu priporočamo udeležbo:

 • vodjem, ki izvajajo razgovore s sodelavci in/ali sodelujejo pri selekcijskih intervjujih,
 • kadrovnikom,
 • ostalim zaposlenim, ki sodelujejo pri kadrovskih razgovorih.
Moč osebne empatije in vedenja vodij pri selekcijskih razgovorih

***AKTUALNO***

Povečajte uspešnost selekcijskih razgovorov

👇👇👇

Pošljite nam povpraševanje

in pripravili vam bomo nezavezujočo ponudbo s podrobnejšimi informacijami o vsebini delavnic.

E: agilia@agilia.si   |    T: 041 767 628

  Predavateljice

  V svetovalno izobraževalnem centu AGILIA smo združeni izkušeni strokovnjaki, z več kot 20 let poslovnih in vodstvenih izkušenj, mednarodnim certifikatom Mojster Praktik NLP ter drugimi certifikati.

  AGILIA_mag. Špela Munih Stanič_r

  mag. Špela Munih Stanič

  je prejemnica nagrade Artemida, ki jo Združenje manager podeljuje vodilnim managerkam za trajni prispevek k razvoju ženskega managementa. V vlogi generalne direktorice je vodila več podjetij.

  Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na Filozofski fakulteti pa še zaključila pedagoško andragoško izobraževanje. Kot mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA), svoje izkušnje vodenja različno velikih podjetij in dela z ljudmi prenaša v poslovna svetovanja in predavanja.
  Je avtorica, soavtorica in predavateljica programov s področja komunikacije in vodenja.

  Njena strast so ljudje: Verjame, da se v vsakem zaposlenem skriva potencial, ki ga lahko odpre dober vodja ter da je vodenje misija ustvarjanja dobrih odnosov, temelječih na povezovanju in zaupanju.

  S svojo pozitivno energijo in zaupanjem v ljudi rada podira namišljene meje. Njena zavzetost, srčnost in optimizem tudi na predavanjih ustvarjajo dobro energijo, njena ciljna naravnanost pa poskrbi za prenos znanja, izkušenj in praktičnih nasvetov, v prakso.

  Agilia_mag. Janja Milič Velkaverh_predavateljica_NLP mojster_poslovni coach_predavateljica

  mag. Janja Milič Velkaverh

  V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je vodila službe za razvoj in trženje v podjetjih Teledat, Najdi.si in TSmedia (Telekom Slovenije) ter kasneje v javnem gospodarskem zavodu svetovala generalnemu direktorju na področju organizacije in razvoja.

  Po diplomi z managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, je magistrirala s področja organizacijske kulture in uvajanja notranjega podjetništva v korporacijah.

  Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA), svetovalka in poslovni coach. Zaključila je Akademijo Dialogika (Karnion) ter pridobila certifikate kreativnega razmišljanja po metodah De Bona.

  Ima večletne predavateljske izkušnje na področju agilnega in kreativnega timskega dela, komunikacije, trženja, organizacije poslovanja in kulture podjetja, predava tudi na višješolskih programih ter kongresih.

  S svojimi izkušnjami, pridobljenimi v različnih panogah in naravno igrivostjo, posluhom za različne ljudi ter nenavadne ideje naredi delavnice zanimive, prijete in interaktivne.

  AGILIA_Erika Križnar mag. org-r

  Erika Križnar, mag. org.

  Med skoraj 30-letnem delovanjem v poslovnem okolju je nabrala bogate izkušnje dela z ljudmi pri delu v nabavi in izjemno uspešnim vodenjem prodajnega tima. Zaradi izjemnih rezultatov se je zavod uvrstil celo med najhitreje rastoča podjetja v Sloveniji – med Gazele.

  Diplomirala je iz Upravljanja in poslovanja nato pa je svoje strokovno znanje nadgradila še s strokovnim magisterijem iz Organizacije in managementa.

  Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP - nevro-lingvističnega programiranja (INLPTA) ter certificirana coachinja po programu Neuroeducation za izvajanje svetovalnega pogovora, terapije za delo z ljudmi ali vodenje skupin.

  Predavateljica in coach s področja osebne in poslovne rasti, komunikacije, grajenja odnosov, obvladovanja stresa, razvoja timov, prodaje in nabave ter nosilka certifikata Women in Leadership za izvršilne vodstvene spretnosti.

  Primere iz prakse spretno vnaša v svoja predavanja ter tako popestri vsebino in udeležencem približa praktično vrednost tematike, ki jo predstavlja.

  Zakaj Agilia?

  Ker smo v AGILIA združeni izkušeni strokovnjaki, z vsaj 20 let poslovnih in vodstvenih izkušenj, mednarodnim INLPTA certifikatom Mojster Praktik NLP ter drugimi certifikati.

  Ker smo v zadnji sezoni izvedli več kot 140 izobraževanj, z več kot 2.500 udeleženci, ki so nas ocenili z visoko povprečno oceno 4,86.

  Ker so naše delavnice dinamične in interaktivne, z izpostavljenimi primeri iz prakse, z vključenim preizkušanjem s strani udeležencev, s ciljem dejanskega prenosa poslovnih izkušenj v prakso.

  Agilia_zagotavljanje nasledstva

  Ker smo v zadnjih letih uspešno sodelovali tudi pri izvedbi EU projektov, kot so pametna specializacija KOC – Kompetentna Slovenija, usposabljanje starejših zaposlenih – ASI ter drugih.

  Zaupali so nam tudi

  Zaupali so nam tudi, reference, naročniki Agilia
  Zaupali so nam tudi, reference, naročniki Agilia

  Sodelovanje z Agilio smo sprva vzpostavili za pripravo strategije v okviru projekta ASI.

  Svetovanje je bilo opravljeno profesionalno in v dogovorjenih rokih. Upoštevana so bila vsa naša izhodišča, hkrati pa smo dobili veliko dobrih idej in pobud za izboljšave na podlagi predhodno opravljene meritve organizacijske klime.

  Tako smo se odločili, da nadaljujemo sodelovanje tudi s projektom »Uvajanje in izvajanje obdobnih razgovorov s sodelavci za dvig motivacije.

  Sodelovanje smo razširili tudi na področje izobraževanj.

  Delavnice s področja nevrolingvistike so nam odprla nove poglede na sebe in dale osnovo za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s sodelavci in zasebno.

  S takšnimi znanji uspešno zmanjšujemo stres in večamo zadovoljstvo sodelavcev.«

  Marjana Golmajer Zima

  direktorica, Patentna pisarna d.o.o.

  Specifični časi, delo v službi pomoči z ranljivo skupino  uporabnikov s pridobljeno možgansko poškodbo, terjata nenehno strokovno učenje in osebnostno rast.

  Z Agilio smo se dotaknili  procesov, ki so stalnica in nikoli dokončana zgodba. Vedno je prostor za izboljšave v komunikaciji, razumevanju sodelavca in uporabnika in nenazadnje samega sebe.

  Temperamentni, strokovni in dinamični predavateljici sta nas popeljali skozi proces učenja z uravnoteženimi pristopi teoretičnih vsebin in delavnic. Delo je potekalo v skupini, dodana vrednost pa je v tem, da ima vsak udeleženec možnost in dovolj »prostora«, da pogleda vase in aktivira vse tisto, kar ima dobrega v sebi in aktivira veščine in razvija kompetence.

  Ure, ki kljub intenzivnosti, ne izčrpajo, temveč napolnijo in si preprosto želiš še nadaljevati.

  Mateja Korošec

  direktorica, Center KORAK Kranj

  Razvojni pogovori in »nova« realnost je tema, ki je še kako aktualna v trenutni situaciji. S pomočjo gospe Janje in gospe Špele smo vodje na Vzajemni prejeli veliko novih načinov in veščin kako ohranjati zavzetost zaposlenih, vzpostavljati medsebojno zaupanje med sodelavcem in vodjo ter kako na učinkovit način spremljati realizacijo ciljev posameznika.

  S kombinacijo praktičnih nasvetov in takojšnjim reševanjem konkretnih izzivov, ki sta jih predstavili, smo novosti že takoj vpeljali v naše razvojne pogovore.

  Vsekakor zelo dobra nadgradnja za opravljanje pogovorov na prilagojen, oddaljen način”

  Marjana Frantar

  direktorica kadrovske službe, Vzajemna, d.v.z.

  Navdušena sem nad vsebino in izvedbo delavnice, ki je potekala v sproščenem in kreativnem vzdušju, zato vse pohvale izvrstni predavateljici.

  Obravnavana tematika je bila podana na zanimiv in razumljiv način, podkrepljena je bila tudi s praktičnimi primeri, kar mi bo v veliko pomoč pri mojem delu.

   

  Irena Murnc

  vodja izpostave Trbovlje, AJPES

  Zagotovite si svoj termin

  Nova aktualna delavnica

  Delavnica: Moč osebne empatije in vedenja vodij pri selekcijskih razgovorih

  • Interna delavnica – delavnico izvedemo po dogovoru z naročnikom za zaključeno skupino vodij
  • Poteka po dogovoru z naročnikom praviloma v živo,  na željo naročnika  pa lahko tudi  preko spleta
  • Je interaktivna, s poudarkom na prenosu znanj in konkretnih tehnik vedenja in gradnje odnosa s kandidati na selekcijskih razgovorih v prakso.
  • Vsebina delavnice se lahko prilagodi zahtevam naročnika,
  • naročnik prejme obsežna gradiva za udeležence in potrdilo ob zaključku.
  • Optimalno štelo udeležencev, ki omogoča visoko stopnjo interaktivnosti, je 6 do 12; pri večjih skupinah se izvedba prilagodi.
  • Obseg: celodnevna delavnica
  • Za dogovor termina pišite na agilia@agilia.si ali pokličite na 041 767 628.

   

  Agilia_dvig kreativnosti v timu
  AGILIA delavnica_Moč osebne empatije in vedenja vodij pri selekcijskih razgovorih

  Zagotovite si svoj termin

  Pridobite svojo nezavezujočo ponudbo, podrobnejši program usposabljanja ter rezervirajte želen termin.

  E: agilia@agilia.si

  T: 041 767 628