fbpx

Vodenje, trženje in zavzetost

aktualne poslovne delavnice

Aktualne delavnice

Agilia_obdobni razgovori, ki motivirajo

SODOBNI "OBDOBNI" RAZGOVORI, KI SODELAVCE MOTIVIRAJO

Nekdanji »letni razgovor« so danes živ in kontinuiran proces. Začne se že veliko prej, preden se vodja in sodelavec znajdeta na samem« »dogodku«.

Če jih izvedemo na ustrezen način, so eno najučinkovitejših orodij za vodenje in razvoj sodelavcev.

Agilia_vodenje mladih sodelavcev_milenijci_generacija Z_medgeneracijsko sodelovanje_l

VODENJE MLADIH SODELAVCEV: milenijci in generacija Z

S primernim povezovanjem in vključevanjem različnih generacij nastane najboljši tim. Predpogoj za to je, da se zna vodja približati, povezati in motivirati različne generacije. Česa si želijo mladi? Tako kot vse ostale generacije, imajo nekoliko specifične potrebe.

Agilia_psihologija trženja_osnove nevromarketinga_prepričljivost_sodobni marketing (2)_l

PSIHOLOGIJA TRŽENJA (osnove nevromarketinga)

Vsi, ki pri trženju ne upoštevajo ozadja psihologije trženja, so se v bitki za pozornost že v naprej obsodili na poraz.
Opremite vaš trženjski tim z učinkovitimi orodji in z zadnjimi dognanji na tem področju ter si zagotovite prednost na trgu.

AGILIA_time_management_učinkovito upravljanje časa_organizacija dela_prioritete_l

UČINKOVITA ORGANIZACIJA DELA IN ČASA

Imate preveč dela in premalo časa?  Učinkovito postavljanje prioritet ter upravljaje s časom je ključnega pomena na vseh nivojih, saj omogoča pravočasno odzivanje na priložnosti v okolju in večjo produktivnost.

Agilia_vodenje_trženje_prodaja_zavzetost_motivacija_poslovne delavnice_usposabljanje zaposlenih_l

KAKO DO MOTIVIRANIH SODELAVCEV?

Opremite vodje s sodobnimi psihološkimi in managerskimi dognanji, s katerimi bodo znali bolje dvigovati zavzetost in zadovoljstvo sodelavcev različnih generacij. Preko višje zavzetosti pa boste dosegli tudi boljše poslovne rezultate.

Agilia_samomotivacija na zahtevnih delovnih mestih_zavzetost_kriza_l

KAKO SE SAMO-MOTIVIRATI NA DELOVNEM MESTU

Vsak se kdaj znajde v situaciji, ko izgubi ali mu pade motivacija, temu pogosto sledi odlašanje nalog in slabo razpoloženje, ki se širi kot virus. Kje najti zagon in kako pridobiti motivacijo nazaj?

Zaupali so nam tudi

Zaupali so nam tudi, reference, naročniki Agilia
Zaupali so nam tudi, reference, naročniki Agilia

Sodelovanje z Agilio smo sprva vzpostavili za pripravo strategije v okviru projekta ASI.

Svetovanje je bilo opravljeno profesionalno in v dogovorjenih rokih. Upoštevana so bila vsa naša izhodišča, hkrati pa smo dobili veliko dobrih idej in pobud za izboljšave na podlagi predhodno opravljene meritve organizacijske klime.

Tako smo se odločili, da nadaljujemo sodelovanje tudi s projektom »Uvajanje in izvajanje obdobnih razgovorov s sodelavci za dvig motivacije.

Sodelovanje smo razširili tudi na področje izobraževanj.

Delavnice s področja nevrolingvistike so nam odprla nove poglede na sebe in dale osnovo za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s sodelavci in zasebno.

S takšnimi znanji uspešno zmanjšujemo stres in večamo zadovoljstvo sodelavcev.«

Marjana Golmajer Zima

direktorica, Patentna pisarna d.o.o.

Specifični časi, delo v službi pomoči z ranljivo skupino  uporabnikov s pridobljeno možgansko poškodbo, terjata nenehno strokovno učenje in osebnostno rast.

Z Agilio smo se dotaknili  procesov, ki so stalnica in nikoli dokončana zgodba. Vedno je prostor za izboljšave v komunikaciji, razumevanju sodelavca in uporabnika in nenazadnje samega sebe.

Temperamentni, strokovni in dinamični predavateljici sta nas popeljali skozi proces učenja z uravnoteženimi pristopi teoretičnih vsebin in delavnic. Delo je potekalo v skupini, dodana vrednost pa je v tem, da ima vsak udeleženec možnost in dovolj »prostora«, da pogleda vase in aktivira vse tisto, kar ima dobrega v sebi in aktivira veščine in razvija kompetence.

Ure, ki kljub intenzivnosti, ne izčrpajo, temveč napolnijo in si preprosto želiš še nadaljevati.

Mateja Korošec

direktorica, Center KORAK Kranj

Razvojni pogovori in »nova« realnost je tema, ki je še kako aktualna v trenutni situaciji. S pomočjo gospe Janje in gospe Špele smo vodje na Vzajemni prejeli veliko novih načinov in veščin kako ohranjati zavzetost zaposlenih, vzpostavljati medsebojno zaupanje med sodelavcem in vodjo ter kako na učinkovit način spremljati realizacijo ciljev posameznika.

S kombinacijo praktičnih nasvetov in takojšnjim reševanjem konkretnih izzivov, ki sta jih predstavili, smo novosti že takoj vpeljali v naše razvojne pogovore.

Vsekakor zelo dobra nadgradnja za opravljanje pogovorov na prilagojen, oddaljen način”

Marjana Frantar

direktorica kadrovske službe, Vzajemna, d.v.z.

Navdušena sem nad vsebino in izvedbo delavnice, ki je potekala v sproščenem in kreativnem vzdušju, zato vse pohvale izvrstni predavateljici.

Obravnavana tematika je bila podana na zanimiv in razumljiv način, podkrepljena je bila tudi s praktičnimi primeri, kar mi bo v veliko pomoč pri mojem delu.

 

Irena Murnc

vodja izpostave Trbovlje, AJPES

Nekaj utrinkov z delavnic

Agilia_delavnica_Vodenje sodelavca z razgovorom_Špela Munih Stanič_letni razgovori_l
Agilia_Organizacija dela_Time management_time boxing_prioritete_cilji
Agilia_trajnostno voditeljstvo_za Gea College
Agilia_letni razgovori_SMART cilji_OKR_vodenje
Agilia_Vodstena akademija_Vodenj_mag. Janja Milič Velkaverh_l
Agilia_razgovori, ki motivirajo_Korak
Agilia_povratna informacija_Feedback_razvoj zaposlenih
Agilia_Kako do motiviranih sodelavcev_Vodstvena akademija_l

Iz naših prispevkov