fbpx

Odlična priprava na obdobne razgovore

Izvajanje sodobnih obdobnih razgovorov, ki motivirajo

interna delavnica
za zaključene skupine

Ena naših najpogosteje in najbolje ocenjenih delavnic.

AGILIA_delavnica_sodobni obdobni razgovor, ki motivira_zavzetost_priprava na letni razvojni razgovor_OKR_SMART cilji_ciljna usmerjenost_coaching_povratna informacija_feedback_konstruktivna pohvala in kritika
Agilia_delavnica_podajanje povratne informacije_obdobni razgovori

SO LETNI RAZGOVORI RES ŽE PREŽIVET KONCEPT?

Nekdanji »letni razgovor« so danes živ in kontinuiran proces. Začne se že veliko prej, preden se vodja in sodelavec znajdeta na samem« »dogodku«. 

Tak način je veliko bolj primere za obdobje hitrih sprememb, v katerem danes živimo in delamo.

Omogoča agilno prilagajanje in delovanje ter je tako rekoč obvezen način vodenja mlajših zaposlenih, generacije Y (milenijcev) in Z.

Hkrati pa sodobni pristop kontinuiranih razgovorov omogoča vodenje sistematičnega razvojnega procesa sodelavca.

Če jih izvedemo na ustrezen način, pripravljeni in ustrezno naravnani, so eno najučinkovitejših orodij za vodenje,  osebno ter karierno rast.

⇓ ⇓ ⇓

IZVAJAJTE SODOBNE OBDOBNE RAZGOVORE, KI SODELAVCE MOTIVIRAJO

A za vse naše sodelavce vseeno ni primeren zgolj en sam in edini stil razgovora. Odličen vodja bo znal stil razgovora prilagoditi individualnim potrebam sodelavca.

Razgovori, ki motivirajo so vodeni s spoštljivo komunikacijo, na sistematičen način in ciljno usmerjeni. Bistvena sestavina dobrega razgovora sta potek pogovora in pravilno postavljanje ciljev.

Če jih izvajamo na pravi način, upoštevamo delovanje človeškega uma in uporabimo prave besede ob pravem času, z njimi krepimo motiviranost, zavzetost, odnose ter povečujemo zaupanje.

Želite podrobnejšo vsebino delavnice?

Več informacij o delavnici

Katera različica delavnice je primerna za vas?

Za vaš vodstven tim izvedemo delavnico, prilagojeno vašim potrebam:

 • 👉4-urna krajša osvežilna delavnica: za vodje, ki so sicer že vešči izvajanja razgovorov: na delavnici osvežimo glavne poudarke, vodje še bolj opolnomočimo ter poenotimo
 • 👉celodnevna: poleg glavnih poudarkov, vključuje tudi trening podajanja konstruktivne kritike, ki je ključna za razvoj sodelavcev ter oblikovanja ciljev, ki motivirajo
 • 👉2-dnevna: celovito uvajanje sodobnih razgovorov z zaposlenimi s treningom vodij – priporočljivo za vodstvene time, ki šele uvajajo ciljno vodenje ali želijo prenoviti obstoječ način.

Komu priporočamo udeležbo

Vsem, ki vodijo skupine in izvajajo razgovore s sodelavci:

 • vodstvu podjetja,
 • vodjem služb, timov in skupin,
 • sodelavcem kadrovske službe.
Agilia_misel_Poskrbi za svoje zaposlene in oni bodo poskrbeli za tvoj posel_Richard Branson

Nekaj utrinkov s preteklih delavnic

Agilia_delavnica_Vodenje sodelavca z razgovorom_Špela Munih Stanič_letni razgovori_l
Agilia_trajnostno voditeljstvo_za Gea College
Agilia_letni razgovori_SMART cilji_OKR_vodenje
Agilia_razgovori, ki motivirajo_Korak
Agilia_povratna informacija_Feedback_razvoj zaposlenih
Agilia_Kako do motiviranih sodelavcev_Vodstvena akademija_l

Predavateljice

V svetovalno izobraževalnem centu AGILIA smo združeni izkušeni strokovnjaki, z več kot 20 let poslovnih in vodstvenih izkušenj, mednarodnim certifikatom Mojster Praktik NLP ter drugimi certifikati.

Agilia_predavateljica_mag. Špela Munih Stanič-2

mag. Špela Munih Stanič

je prejemnica nagrade Artemida, ki jo Združenje manager podeljuje vodilnim managerkam za trajni prispevek k razvoju ženskega managementa. V vlogi generalne direktorice je vodila več podjetij.

Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na Filozofski fakulteti pa še zaključila pedagoško andragoško izobraževanje. Kot mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA), svoje izkušnje vodenja različno velikih podjetij in dela z ljudmi prenaša v poslovna svetovanja in predavanja.
Je avtorica, soavtorica in predavateljica programov s področja komunikacije in vodenja.

Njena strast so ljudje: Verjame, da se v vsakem zaposlenem skriva potencial, ki ga lahko odpre dober vodja ter da je vodenje misija ustvarjanja dobrih odnosov, temelječih na povezovanju in zaupanju.

S svojo pozitivno energijo in zaupanjem v ljudi rada podira namišljene meje. Njena zavzetost, srčnost in optimizem tudi na predavanjih ustvarjajo dobro energijo, njena ciljna naravnanost pa poskrbi za prenos znanja, izkušenj in praktičnih nasvetov, v prakso.

Agilia_mag. Janja Milič Velkaverh_predavateljica_NLP mojster_poslovni coach_predavateljica

mag. Janja Milič Velkaverh

V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je vodila službe za razvoj in trženje v podjetjih Teledat, Najdi.si in TSmedia (Telekom Slovenije) ter kasneje v javnem gospodarskem zavodu svetovala generalnemu direktorju na področju organizacije in razvoja.

Po diplomi z managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, je magistrirala s področja organizacijske kulture in uvajanja notranjega podjetništva v korporacijah.

Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA), svetovalka in poslovni coach. Zaključila je Akademijo Dialogika (Karnion) ter pridobila certifikate kreativnega razmišljanja po metodah De Bona.

Ima večletne predavateljske izkušnje na področju agilnega in kreativnega timskega dela, komunikacije, trženja, organizacije poslovanja in kulture podjetja, predava tudi na višješolskih programih ter kongresih.

S svojimi izkušnjami, pridobljenimi v različnih panogah in naravno igrivostjo, posluhom za različne ljudi ter nenavadne ideje naredi delavnice zanimive, prijete in interaktivne.

Agilia_Erika Križnag, mag. org._predavateljica_NLP mojster_poslovni coach

Erika Križnar, mag. org.

Med skoraj 30-letnem delovanjem v poslovnem okolju je nabrala bogate izkušnje dela z ljudmi pri delu v nabavi in izjemno uspešnim vodenjem prodajnega tima. Zaradi izjemnih rezultatov se je zavod uvrstil celo med najhitreje rastoča podjetja v Sloveniji – med Gazele.

Diplomirala je iz Upravljanja in poslovanja nato pa je svoje strokovno znanje nadgradila še s strokovnim magisterijem iz Organizacije in managementa.

Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP - nevro-lingvističnega programiranja (INLPTA) ter certificirana coachinja po programu Neuroeducation za izvajanje svetovalnega pogovora, terapije za delo z ljudmi ali vodenje skupin.

Predavateljica in coach s področja osebne in poslovne rasti, komunikacije, grajenja odnosov, obvladovanja stresa, razvoja timov, prodaje in nabave ter nosilka certifikata Women in Leadership za izvršilne vodstvene spretnosti.

Primere iz prakse spretno vnaša v svoja predavanja ter tako popestri vsebino in udeležencem približa praktično vrednost tematike, ki jo predstavlja.

Zakaj Agilia?

Ker smo v AGILIA združeni izkušeni strokovnjaki, z vsaj 20 let poslovnih in vodstvenih izkušenj, mednarodnim INLPTA certifikatom Mojster Praktik NLP ter drugimi certifikati.

Ker smo v zadnji sezoni izvedli več kot 140 izobraževanj, z več kot 2.500 udeleženci, ki so nas ocenili z visoko povprečno oceno 4,86.

Ker so naše delavnice dinamične in interaktivne, z izpostavljenimi primeri iz prakse, z vključenim preizkušanjem s strani udeležencev, s ciljem dejanskega prenosa poslovnih izkušenj v prakso.

Agilia_zagotavljanje nasledstva

Ker smo v zadnjih letih uspešno sodelovali tudi pri izvedbi EU projektov, kot so pametna specializacija KOC – Kompetentna Slovenija, usposabljanje starejših zaposlenih – ASI ter drugih.

Zaupali so nam tudi

Zaupali so nam tudi, reference, naročniki Agilia
Zaupali so nam tudi, reference, naročniki Agilia

Sodelovanje z Agilio smo sprva vzpostavili za pripravo strategije v okviru projekta ASI.

Svetovanje je bilo opravljeno profesionalno in v dogovorjenih rokih. Upoštevana so bila vsa naša izhodišča, hkrati pa smo dobili veliko dobrih idej in pobud za izboljšave na podlagi predhodno opravljene meritve organizacijske klime.

Tako smo se odločili, da nadaljujemo sodelovanje tudi s projektom »Uvajanje in izvajanje obdobnih razgovorov s sodelavci za dvig motivacije.

Sodelovanje smo razširili tudi na področje izobraževanj.

Delavnice s področja nevrolingvistike so nam odprla nove poglede na sebe in dale osnovo za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s sodelavci in zasebno.

S takšnimi znanji uspešno zmanjšujemo stres in večamo zadovoljstvo sodelavcev.«

Marjana Golmajer Zima

direktorica, Patentna pisarna d.o.o.

Specifični časi, delo v službi pomoči z ranljivo skupino  uporabnikov s pridobljeno možgansko poškodbo, terjata nenehno strokovno učenje in osebnostno rast.

Z Agilio smo se dotaknili  procesov, ki so stalnica in nikoli dokončana zgodba. Vedno je prostor za izboljšave v komunikaciji, razumevanju sodelavca in uporabnika in nenazadnje samega sebe.

Temperamentni, strokovni in dinamični predavateljici sta nas popeljali skozi proces učenja z uravnoteženimi pristopi teoretičnih vsebin in delavnic. Delo je potekalo v skupini, dodana vrednost pa je v tem, da ima vsak udeleženec možnost in dovolj »prostora«, da pogleda vase in aktivira vse tisto, kar ima dobrega v sebi in aktivira veščine in razvija kompetence.

Ure, ki kljub intenzivnosti, ne izčrpajo, temveč napolnijo in si preprosto želiš še nadaljevati.

Mateja Korošec

direktorica, Center KORAK Kranj

Razvojni pogovori in »nova« realnost je tema, ki je še kako aktualna v trenutni situaciji. S pomočjo gospe Janje in gospe Špele smo vodje na Vzajemni prejeli veliko novih načinov in veščin kako ohranjati zavzetost zaposlenih, vzpostavljati medsebojno zaupanje med sodelavcem in vodjo ter kako na učinkovit način spremljati realizacijo ciljev posameznika.

S kombinacijo praktičnih nasvetov in takojšnjim reševanjem konkretnih izzivov, ki sta jih predstavili, smo novosti že takoj vpeljali v naše razvojne pogovore.

Vsekakor zelo dobra nadgradnja za opravljanje pogovorov na prilagojen, oddaljen način”

Marjana Frantar

direktorica kadrovske službe, Vzajemna, d.v.z.

Navdušena sem nad vsebino in izvedbo delavnice, ki je potekala v sproščenem in kreativnem vzdušju, zato vse pohvale izvrstni predavateljici.

Obravnavana tematika je bila podana na zanimiv in razumljiv način, podkrepljena je bila tudi s praktičnimi primeri, kar mi bo v veliko pomoč pri mojem delu.

 

Irena Murnc

vodja izpostave Trbovlje, AJPES

Zagotovite si svoj termin

Ena od naših najpogosteje izvajanih delavnic

Delavnica: Izvajanje sodobnih obdobnih razgovorov, ki sodelavce motivirajo

 • Interna delavnica – delavnico izvedemo po dogovoru z naročnikom za zaključeno skupino (najbolje za celoten tim).
 • Poteka po dogovoru z naročnikom v živo ali preko spleta (preko MS Teams ali Zooma)
 • Je interaktivna, s poudarkom na prenosu znanj in konkretnih tehnik izvajanja sodobnih in učinkovitih razgovorov v prakso.
 • Vsebina delavnice se lahko prilagodi zahtevam naročnika,
 • naročnik prejme delovna gradiva za udeležence in potrdilo ob zaključku.
 • Optimalno štelo udeležencev, ki omogoča visoko stopnjo interaktivnosti, je 6 do 15; pri večjih skupinah se izvedba prilagodi.
 • Obseg: 4-urna, celodnevna ali 2-dnevna delavnica (odvisno od potreb naročnika)
 • Za dogovor termina pišite na agilia@agilia.si.

   

  Agilia_dvig kreativnosti v timu
  AGILIA_delavnica_sodobni obdobni razgovor, ki motivira_zavzetost_priprava na letni razvojni razgovor_OKR_SMART cilji_ciljna usmerjenost_coaching_povratna informacija_feedback_konstruktivna pohvala in kritika

  Zagotovite si svoj termin

  Pridobite svojo nezavezujočo ponudbo, podrobnejši program usposabljanja ter rezervirajte želen termin.

  E: agilia@agilia.si