fbpx

Inovativno vodeni sestanki, timsko delo, kreativno reševanje problemov ter generiranje rešite, avtorica mag. Janja Milič Velkaverh, predavateljica Agilia, trenerka Šest klobukov razmisljanja, de Bono; objavljeno v revija ADMA