fbpx

Poslovno svetovanje

novi trendi in znanja

dokazano učinkovito v praksi

 

osnovano na nevro-znanosti

 

Zakaj angažirati Agilia svetovanje?

 • Se zavedate, da bi morali uvesti spremembe z bolj ali manj obsežnimi projekti pa kar ne morete najdi ustreznega časa in fokusa in vam zato izvedba stoji?
 • Želite svoj tim strokovnjakov obogatiti z izkušenimi zunanjimi strokovnjaki za učinkovitejše in uspešnejše doseganje ciljev?
 • Ali tudi v vašem podjetju ugotavljate, da se kar 50 % vseh načrtovanih in želenih sprememb ne udejanji?

 

Agilia razvoj kompetenc, poslovni protokol, agilnost, delo od doma, timsko delo

Vrste sodelovanja

 • Priporočamo izvedbo skupaj z  izbranimi člani iz vašega tima, pod koordinacijo našega vodje.
 • Lahko pa se dogovorimo tudi, da projekt v celoti izvedemo z našim timom, ki ima znanja in izkušnje za uresničitev vaše vizije. V tem primeru le na začetku projekta dobro uskladimo pričakovan izid.

Kako vam lahko pomagamo:

 • Prevzamemo vodenje projektov za katere sami nimate časa ali strokovnjaka.
 • Izvedemo analizo stanja za učinkovito in varnejšo poslovno odločitev.
 • Poskrbimo za dokončanje začetega projekta, ki se ne premakne.
 • Poskrbimo za pripravo in izvedbo novega projekta s terminskim planom in želenim izidom.

Pridobite nazavezujočo ponudbo

E: agilia@agilia.si   |    T: 041 767 628

Področja svetovanj

Agilia_organizacijska kultura

Sprememba organizacijske kulture

S strokovnim vodenjem vpeljite spremembo vrednot, norm, pričakovanj, navad, simbolov, veden in poslanstva ter vizije organizacije.

Pomagamo vam:

 • Vpeljati trajnostno organizacijsko kulturo in voditeljstvo, tudi v bolj tradicionalno naravnana podjetja: izvedemo analizo obstoječega stanja po Gravesovi spiralni razvoji dinamiki in pripravimo predlog prilagoditev za transformacijo v trajnostno podjetje.
 • Vpeljati agilnejšo kulturo v bolj tradicionalnih podjetjih, v javnih in državnih organizacijah.
 • Vpeljati kulturo osredotočeno okoli spoštovanja strank.
 • Pri ozaveščanju pomena kakovosti in tehnološkega napredka.
 • Pri razvoju vključujočega delovnega okolja za večjo angažiranost vseh zaposlenih.

Uvajanje sprememb

Klasičen potek uvajanja sprememb po fazah obogatimo z nevro-znanstvenim pristopom.

 Uporabljene metodologije

 • Intervju z vodstvom za oceno razumevanja potreb in uskladitev poteka.
 • Anketiranje zaposlenih za ugotovitev  bolečih točk in pričakovanj.
 • Opolnomočenje tima ključnih sodelavcev

Vsebina in cilji

 • Vodstvene time in vplivneže usposobimo za vodenje procesov in komunikacijo z zaposlenimi in javnostjo.
 • Zmanjšanje upiranja spremembam in večanje podpore.
 • Izboljšano sodelovanje med oddelki v podjetju.
 • Priprava na komunikacijo za vstop na trge po spremembi.

Kreiranje nove strategije

Pomagamo vam določiti vizijo, jasno strategijo in izbrati pravi pristop, ki bo vaše podjetje pripeljal do uspeha.

Svetovanje obsega:

 • Določitev strateških prioritet za dobičkonosno rast, potrebno podporo in praktične rešitve za doseganje postavljenih ciljev.
 • Pregled obstoječega poslovnega načrta podjetja, preučitev konkurence s tržnega vidika in predlog izboljšav.
 • Priprava terminskega načrta, načrta podprojektov in komunikacije z zaposlenimi in navzven, glede na razvojno stopnjo podjetja in želeni izid.
 • Priprava strateškega marketinškega načrta (za posamezne strateške produkte).
 • Vodenje podprojektov in skrb za izvedbo v skladu s terminskimi plani.
Agilia_medgeneracijsko svetovanje

Medgeneracijska vključenost

Vodimo medgeneracijske projekte na treh nivojih:

Vodstvo

 •  Svetujemo vodstvu, s kakšnimi programi vključevati starejšo generacijo (tudi v okviru programa ASI).

Starejši v kolektivi

 • Svetujemo starejši populaciji, kako poskrbeti, da ostanejo agilni; izvajamo specializirane delavnice ter coaching.

Mešane skupine

 • Mešanim skupinam ter kadrovskim službam svetujemo, kako zagotoviti medgeneracijsko vključenost ter vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje.

Zakaj Agilia?

AGILIA, svetovalno izobraževalni center, d.o.o. združujemo izkušeni managerji in strokovnjaki z več kot 20-let poslovnih in vodstvenih izkušenj.

Naše znanje ni le teorija, temveč preverjeno deluje v praksi.

Rezultati v podjetju, ki smo ga vodili v zadnjih petih letih govorijo zase: uvrstitev na lestvico slovenskih Gazel, večkratno povečanje dobička, boniteta AAA, številne domače in mednarodne nagrade ter nenazadnje tudi prerojena, pol stoletja stara organizacija, z novo podjetniško kulturo in odlično klimo.

Poslanstvo Agilie je deliti znanje. S pomočjo izbranih in v praksi preverjenih poslovno najbolj uporabnih  in učinkovitih modulov nevro-lingvistčnega programiranja prispevati k motiviranosti, zavzetosti in agilnosti zaposlenih ter s tem ustvarjati nove odlične zgodbe.

Agilia_kreativnosti in uvajanje sprememb brez upora

Pridobite ponudbo

 

Kontaktirajte nas in z veseljem vam pripravimo nezavezujočo ponudbo:

 

E: agilia@agilia.si   |    T: 041 767 628

Zadnje iz našega bloga

Power Point predstavitev ob kateri nihče ne zeha

Power Point predstavitev ob kateri nihče ne zeha

Če želite pripraviti PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila vaše občinstvo, morate upoštevati več ključnih vidikov. Pomembno je, da predstavitev ne vsebuje zgolj vsebine, ampak tudi pravilno strukturo in oblikovanje. Model 4MAT je odlično orodje, ki vam lahko pomaga doseči ta cilj.

Poleg 4MAT modela je pomemben uvod in zaključek. Le-ta je priložnost, da pustite trajen vtis na občinstvo. Lahko povzamete ključne točke, vključite navdihujoč citat ali postavite vprašanje za razmislek. Pomembno je, da se odzovete na potrebe in preference poslušalcev ter ustrezno prilagodite komunikacijo.

S pravilno uporabo modela 4MAT in ustrezno izvedenimi koraki lahko pripravite PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila in osvojila vaše občinstvo.