fbpx

Želite dosegati prebojne in dosegljive cilje?

Komunikacija in odnosi, Kreativnost in inovativnost, Vodenje

Piše:Erika Križnar

Članek je bil objavljen v reviji ADMA, september 2023, pod naslovom: Kako izkoristiti svežo počitniško energijo za doseganje ambicioznih ciljev

Po počitnicah se pogosto vrnemo na delovno mesto polni sveže energije, novih idej in ambicij. To je odličen čas, da prevetrimo svojo polletno delovno in tudi osebno »bilanco«, da ocenimo stanje, po potrebi revidiramo zastavljene načrte in ustvarimo nove cilje do zaključka leta. Ko smo v drugi rutini, spočiti in sproščeni to naredimo lažje, bolj pogumno in objektivno.

Cilji so dober način, da ne stagniramo, da iz leta v leto napredujemo. Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo, če bi živeli iz dneva v dan po ustaljenem ritmu? Stagnirali bi, ostali bi na mestu.

Pri načrtovanju ciljev moramo biti previdni in ostati realistični, da ne zapademo v past prevelikih ambicij.

Ste si kdaj zastavili (pre)ambiciozne cilje, ki jih niste dosegli ali ste jih le s težavo dosegli, ki so vas obremenjevali in/ali spravljali v stres? Kako načrtovati cilje, da se nam to ne zgodi?

Za uspešno in učinkovito izvajanje nalog je ključno, da si vzemimo čas za pregled in oceno nalog, ki nas čakajo, da si dobro organiziramo svoje delo in postavimo jasne prioritete. To velja tako v poklicnem kot zasebnem življenju.

Dobro organizirani in z jasnimi prioritetami, lahko učinkovito upravljamo s svojim časom, energijo in viri, kar nam omogoča, da dosežemo zastavljene cilje.

AGILIA_time_management_učinkovito upravljanje časa_organizacija dela_prioritete_l
AGILIA_time_management_učinkovito upravljanje časa_organizacija dela_prioritete_l

Identificirajmo ključne elemente, ki jih želimo doseči, osredotočajmo se le na tisto, kar je resnično pomembno. Določimo vrstni red in prioriteto posameznih nalog, s tem se izognemo preobremenjenosti, ter omogočimo nemoteno izvajanje nalog. Če želimo, da nas naši cilji motivirajo, morajo biti privlačni in pravilno oblikovani, da jim lahko sledimo.

Da bo naše spremljanje in doseganje enostavno, lahko uporabimo učinkovito in priljubljeno orodij za postavljanje ciljev – metodo SMART. Ta nam omogoča, da si zastavimo jasne, merljive in dosegljive cilje, kar prispeva k uspešni izvedbi projekta.

Načrtovane cilje po tej metodi bomo lažje dosegli, ker jih bomo sproti spremljali in jih po potrebi prilagajali. Večji cilj lahko razdelimo tudi na več manjših ciljev, ki so potrebni za doseganje našega končnega cilja.Dobro organizirani in z jasnimi prioritetami, lahko učinkovito upravljamo s svojim časom, energijo in viri, kar nam omogoča, da dosežemo zastavljene cilje.

S – Specifični (Specific) Načrtovanje z vizijo: Specifični cilji oblikujejo našo pot do uspeha

Prvi korak je postavitev specifičnega cilja, ki je jasno določen, nedvoumen in odraža natančen rezultat, ki ga želimo doseči.

Namesto splošnega cilja, kot je: povečati prodajo, povečati prepoznavnost blagovne znamke …, si zastavimo bolj specifičen cilj: »Povečati prodajo izdelkov oziroma storitev za 15 %«, ali “Povečati število sledilcev na družbenih omrežjih za 20 odstotkov v naslednjih petih mesecih”.

S tem jasno opredelimo, kaj točno želimo doseči, kar omogoča lažje merjenje napredka in uspešnosti poslovanja. Enako velja v zasebnem življenju, namesto da rečemo, želim shujšati ali prebrati več knjig ali izboljšati svoje zdravje in počutje, je bolj specifično reči: »Izgubiti 10 kilogramov telesne teže v naslednjih petih mesecih«, »Prebrati vsaj 2 knjigi na mesec«, «Vsaj trikrat tedensko po 30 minut izvajati telesno aktivnost«.

M – Merljivi (Measurable) Pomen merljivih dosežkov: Uspešnost in učinkovitost

Merljiv, pomeni da je naš cilj postavljen tako, da napredek lahko merimo. Merjenje ciljev je ključno za spremljanje napredka in uspešnost projekta.

S tem lahko objektivno ocenimo napredek in učinkovitost ter po potrebi prilagajamo svoje načrte in strategije. Merljivi dosežki nam omogočajo, da se motiviramo in se veselimo svojih rezultatov.

Če je naš cilj preveč zahteven, pogosto obupamo, preden ga dosežemo, ali pa nas spravlja v cono panike in stres. Kadar pa je cilj preveč enostaven, nas to vodi v dolgčas. Nobena skrajnost nas ne vodi k uspehu.

Določimo si lahko kvalitativne ali kvantitativne kazalnike, slednji nam omogočajo enostavno spremljanje, ali smo cilj dosegli ali ne.

Če smo si postavili cilj povečati prodajo izdelkov ali storitev za 15 %, bomo izmerili in preverjali, ali je prodaja dosegla 15 % rast. Enako v zasebnem okolju lahko preverimo, ali smo rezultat dosegli, smo na pravi poti, ali ne.

A – Dosegljivi (Achievable) Razumna Ambicija: Ključ do motivacije in izpolnitve

Zato, da nas naši cilji motivirajo, morajo biti dosegljivi in realistični glede na razpoložljive vire, časovni okvir in sposobnosti. Nerealno visoki cilji nas lahko privedejo do preobremenjenosti in neuspeha projekta.

Pri postavljanju ciljev je potrebno upoštevati omejitve, kot so: znanje in sposobnosti za dosego cilja, proračun, kadrovska zmogljivost, razpoložljivost materialov in drugo.

Tudi v zasebnem življenju je pomembno, da si postavimo tako obsežne cilje, da so za naš še dosegljivi, da so nam zanimivi.

Izguba 10 kilogramov je zdrava in razumna ciljna teža, ki jo je mogoče doseči z ustrezno prehrano in vadbo, prav tako je vsaj trikrat tedensko po 30 minut telesne aktivnosti dosegljiva in razumna ambicija.

Če zmoremo več, lahko cilj povečamo, če ne zmoremo, si cilj prilagodimo, pomembno je, da je v mejah zmogljivosti, da nas motivira in, da nam ustreza.

R – Realistično (Realistic) Korak za korakom do uspeha: Realistični cilji ki vodijo k napredku

Cilji morajo biti povezani s poslovnimi cilji in vizijo podjetja ter prispevati k njihovi uresničitvi. Postavljene cilje je potrebno preveriti v okviru celotne strategije podjetja, zagotoviti da so relevantni in v skladu z glavnimi cilji organizacije.

Povečanje prodaje izdelkov ali storitev je zagotovo pomembno za uspeh podjetja. Pri osebnih ciljih je pomembno, da so povezani z našimi osebnimi vrednotami, željami in ostalimi cilji. Ne sme biti nekaj, kar nas ne zanima, v kar ne verjamemo, kar nas ne veseli ali nam na dolgi rok ne bo koristilo. Izguba telesne teže in/ali redna telesna aktivnost pozitivno vpliva na splošno zdravje in našo samopodobo.

T – Časovno opredeljeni (Timely) Usmerjeni v čas: S časovnim okvirom ohranjamo fokus in motivacijo?

Jasno določen časovni okvir in postavljanje rokov, v katerem želimo doseči cilj, nam pomaga ohraniti fokus in motivacijo ter nas spodbuja k doslednosti ali izvedbi.

Časovno opredeljeni cilji so ključnega pomena tudi pri načrtovanju novih projektov v podjetju. Na primer, če se odločimo za uvedbo novega izdelka na trgu, si lahko postavimo cilj: »Lansirati izdelek na trg do konca leta«.

Časovni okvir nam bo pomagal pri organizaciji dela, določitvi prioritet in doslednem izvajanju projektov. S tem, ko imamo jasno določen časovni okvir za dosego ciljev, se izognemo odlašanju in vzpostavimo odgovornost ter doslednost pri izvedbi načrtovanih aktivnosti.

Metoda SMART je izjemno učinkovito orodje za načrtovanje ciljev tako v poslovnem kot zasebnem življenju. Uporaba metode nam omogoča, da jasno opredelimo cilje, se osredotočimo na njihovo izvedbo, ohranimo motivacijo in dosežemo želene rezultate.

Majhne nagrade za uspešno opravljen cilj ali nalogo nas motivirajo in dajo zagon za naprej, ne glede, ali gre za razvoj novega izdelka, izboljšanje zadovoljstva strank, povečanje prodaje ali osebno rast. Izkoristimo metodo v svoj prid in se podajmo na pot uresničevanja naših velikih sanj in ciljev.

Brez ciljev ne napredujemo, če želimo napredovati je najprej potrebno začeti.

Začnite z delom na svojih ciljih že danes!

Želite to tematiko še poglobiti?

Za vašo organizacijo lahko izvedemo interno usposabljanje na temo: Učinkovita organizacija dela in časa.

Za več informacij o delavnici kliknite na to povezavo.

AGILIA_delavnica Učinkovita organizacija dela in časa kako narediti več v krajšem času in ne izgoreti
AGILIA_delavnica Učinkovita organizacija dela in časa kako narediti več v krajšem času in ne izgoreti

Več naših prispevkov