fbpx

Merjenje organizacijske klime,

zavzetosti in psihološke varnosti

 

AKCIJSKA PONUDBA

 

Izmerite srčni utrip vaše organizacije

 

Učinkovita organizacija dela in časa

Kako narediti več v krajšem času in ne izgoreti?

 

interna delavnica za zaključeno skupino v vašem podjetju

 

Moč osebne empatije in vedenja vodij pri selekcijskih razgovorih

Povečajte uspešnost zaposlitvenih razgovorov

 

Interna delavnica za zaključene skupine v podjetju

 

Agilno vodenje timov in organizacije

Agilna trasformacija: Management 3.0

 

Interna delavnica za zaključene skupine v podjetju

 

Sodobni obdobni razgovori, ki motivirajo

 

 

za interne delavnice za zaključeno skupino

 

Vodstvena akademija

 

5-dnevna interna delavnica

za sodobne vodje, ključne kadre in razvoj talentov

 

 

Spoštljiva, a prepričljiva komunikacija

 

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

 

Agilno vodenje projektov

 

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetja

 

Kako in zakaj krepiti zaupanje in psihološko varnost?

Dvig inovativnosti, vključenosti in motiviranosti zaposlenih 

 

Webinar, 9. maj, ob 13h

 

Priprava in izvedba učinkovite poslovne predstavite

 

(z napredno rabo Power Point-a)

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

Agilni (tudi) v zrelih letih

 

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetja

 

Živeti s stresom in ne izgoreti: dvig odpornosti na stres

 

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

Komuniciranje s težavnimi sogovorniki:

od preprečevanja konfliktov do gradnje odnosov

 

interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

Preko potenciala posameznika do vrhunskega tima

 

2-dnevna interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

 

Agilia NLP certifikat:

 

4-dnevna interna delavnica

za zaključene skupine v podjetju

 

 

Aktualni izbor delavnic in projektov

OMEJENA AKCIJSKA PONUDBA, do konca septembra 2023

MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME, zavzetosti in psihološke varnosti 

AGILIA_projekt_merjenje organizacijske klime, zavzetosti in psihološke varnosti_akcijska ponudba

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije – regionalna zbornica Postojna

PRODAJA (22. september):
Personalizacija prodajnega pristopa

Agilia_delavnica v sodelovanju z GZS-Gospodarska Zbornica Slovenije-izpostava Postojna_Personalizacija prodajnega pristopa za dvig učinkovitosti, 22. 9. 2023_Erika Križnar

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine

POGAJANJA (26. september):
Z različnimi koncepti do uspeha v pogajanjih 

AGILIA_projekt_merjenje organizacijske klime, zavzetosti in psihološke varnosti_akcijska ponudba

V sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico

TRŽENJE (6. oktober):
Agilni pristopi pri trženju (za dvig fleksibilnosti in inovativnosti)

AGILIA_delavnica_Personalizacija prodajnega pristopa za dvig učinkovitosti prodaje_Psihologija prodaje in nakupnih odločitev strank_Erika Križnar_Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine

VODENJE (10. oktober):
Situacijsko vodenje:  4 stili vodenja, ki jih bi moral obvladati vsak vodja

AGILIA_Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Kranjine-GZDBK_Situacijsko vodenje_vodstvene veščine_stili vodenja_10.10.2023_Janja Milič Velkaverh

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije – regionalna izpostava Postojna

PRODAJA (22. september):
Personalizacija prodajnega pristopa za dvig učinkovitosti

Agilia_delavnica v sodelovanju z GZS-Gospodarska Zbornica Slovenije-izpostava Postojna_Personalizacija prodajnega pristopa za dvig učinkovitosti, 22. 9. 2023_Erika Križnar

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije – regionalna zbornica Postojna

POGAJANJA (9. november):
Z različnimi koncepti do uspeha v pogajanjih 

AGILIA_GZS-izpostava Postojna_Z različnimi koncepti do uspeha v pogajanjih_9.11.2023_on-line delavnica_Špela Munih Stanič

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine

TRŽENJE (15. november):
Agilni pristopi pri trženju (za dvig fleksibilnosti in inovativnosti)

AGILIA_Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Kranjine-GZDBK_Agilni pristopi pri trženju_15.11.2023_Janja Milič Velkaverh

Sveža tematika iz letošnje ADME 2023

Interne delavnice za vaš tim

So vas navdušila naša predavanja na letošnji ADMI, kongresu za najboljšo podporo managementu? Zagotovite si interno izvedbo delavnic z enako tematiko tudi za vaš tim:

  • MOJ ODZIV JE MOJA ODGOVORNOST: V spreminjajočem se okolju smo soočeni z različnimi situacijami, tudi neugodnimi. A to še ni razlog za osebno nezadovoljstvo ali nespoštljivo komunikacijo z drugimi.
  • ZAKAJ JE DOBRO, DA NAM ČIM PREJ SPODLETI?: Z agilno miselnostjo, hitrimi  inovacijskimi cikli in učenjem na napakah do učinkovitega timskega pristopa pri odzivanju na priložnosti ter uvajanju sprememb. 
  • KAKO STA (SAMO)MOTIVACIJA IN OSEBNA RAST POVEZANI?: Kaj lahko storimo, ko nam padeta energija in motivacija? Kje najti zagon in kako ju pridobiti nazaj ter kako ju spodbuditi pri drugih?

ADMA 2023_predavateljice AGILIA_mag. Janja Milič Velkaverh, mag. Špela Munih Stanič, Erika Križnar, mag. org_j
ADMA23_mag. Špela Munih Stanič_Moj odziv je moja odgovornost
ADMA23_mag.Janja Milič Velkaverh_Zakaj je dobro, da nam čim prej spodleti
ADMA23_Erika Križnar_Agilia_Kako sta samomotivacija in osebna rast povezani

Izbor internih delavnic za vaše podjetje

Med najpogosteje izvajanimi delavnicami:

KOMUNICIRANJE S TEŽAVNIMI SOGOVORNIKI

Agilia_težavni sogovorniki_agresivne stranke_reklamacije_konflikti

Med najpogosteje izvajanimi delavnicami:

AGILNI UM ZA KREIRANJE PREBOJNIH OZ. »OUT OF THE BOX« IDEJ

AGILIA_delavnica Agilni um za kreiranje prebojnih idej_out of the box razmišljanje, nevroznanost, Scrum, Design Thinking, De Bono, Brainstorming

Med najpogosteje izvajanimi delavnicami:

PRIPRAVA IN IZVEDBA UČINKOVITE POSLOVNE PREDSTAVITE

AGILIA_delavnica_priprava iz izvedba učinkovite poslovne predstavitve_z napredno rabo Power Pointa_javni nastop_trema_suveren nastop_trening_prepročjivost

Med najpogosteje izvajanimi delavnicami:

SPOŠTLJIVA, A PREPRIČLJIVA KOMUNIKACIJA

AGILIA_delavnica_Spoštljivo, a prepričljivo komuniciranje_komunikacijske veščine_NLP kompetence

Interna delavnica za zaključene skupine vodij in talentov

PRIPOROČAMO ZA 2023: Vodstvena akademija I (voditeljstvo za 21. stoletje)

AGILIA_Vodstvena akademija_5-dnevna intenzivna šola za vodje, ključne kadre in mlade talente

Interna delavnica za zaključene skupine

PRIPOROČAMO ZA 2023: Opolnomočite sodelavce za obdobje hitrih sprememb

AGILIA_poslovna akademija_AGILIA NLP CERTIFIKAT: nevro-lingvistično programiranje za poslovno in osebno rabo

Poslovne delavnice - tematski sklopi

AGILIA_Agilno vodenje projektov_Scrum_Kanban_Agilni manifest_Agilna mislenost

Agilnost, kreativnost in timsko delo

Poslovni in razvojni cikli so čedalje hitrejši. Preživela bodo podjetja, ki bodo  razvila agilno miselnost, povezala time in kreirala inovativne ideje.

Agilia_delavnice_komunikacija

Komunikacija in gradnja odnosov

Komunikacija nam odpira in zapira priložnosti v življenju in gradi odnose. Pomaga konflikte ter nestrinjanje preokviriti v uspeh.

agilia_delavnica_pogajanja_pogajalske veščine_sestanki_teorija iger_prepričljivost_pogajalski izid_cilji

Vodenje, trženje in dvig zavzetosti

Z orodji, ki temeljijo na sodobnih psiholoških in managerskih dognanjih boste znali dvigovati zavzetost sodelavcev ter s tem poslovne rezultate.

Agilia_Dvig odpornosti na stres_kot kompetenca

Skrb za počutje zaposlenih

Priporočljivo je zaposlene opolnomočiti z orodji, s katerimi izboljšajo dobro počutje, zmanjšajo stresnost doživljanja dogodkov, preprečijo izgorelost ali nastanek drugih bolezni.

Agilia_poslovne delavnice_poslovne akademije

Poslovne akademije

Sedaj še bolj kot kadarkoli doslej potrebujemo voditelje in ključne kadre, ki bodo mojstri povezovanja idej, ljudi in procesov s posluhom za trajnostni razvoj. Akademije tudi za razvoj mladih talentov.

Agilnost – fleksibilnost in sposobnost prilagajanja spremembam

 

Zgradite time okrog motiviranih posameznikov. Dajte jim okolje in podporo, ki jo potrebujejo, da bodo lahko opravili delo.

»Poslovni in razvojni cikli so čedalje hitrejši in večina podjetij, ki svojega vodenja na večini ravneh organizacije temu ne bo prilagodila, bo propadla. Tako preprosto je.«

Zakaj AGILIA?

AGILIA, svetovalno izobraževalni center, d.o.o. združujemo izkušeni managerji in strokovnjaki z več kot 20-let poslovnih in vodstvenih izkušenj.

Naše znanje ni le teorija, temveč preverjeno deluje v praksi.

Rezultati v podjetju, ki smo ga vodili v zadnjih petih letih govorijo zase: uvrstitev na lestvico slovenskih Gazel, večkratno povečanje dobička, boniteta AAA, številne domače in mednarodne nagrade ter nenazadnje tudi prerojena, pol stoletja stara organizacija, z novo podjetniško kulturo in odlično klimo.

Poslanstvo Agilie je deliti znanje. S pomočjo izbranih in v praksi preverjenih poslovno najbolj uporabnih  in učinkovitih modulov nevro-lingvistčnega programiranja prispevati k motiviranosti, zavzetosti in agilnosti zaposlenih ter s tem ustvarjati nove odlične zgodbe.

Zaupali so nam tudi

Agilia reference: Vzajemna, GZS-Gospodarksa zbornica Slovenije, AJPES, DM, Ministrstvo za finance, Štajerska gospodarka zbornica, Gorenjska banka, Center Korak, ARS Pharmae, GZDBK-Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine, JEKO, Dom upokojencev Idrija, SRIPT, Šolski center Novo mesto, Hidria, PoliDent, KGZ Sloga Kranj, Finskatt, SIJ Ccroni
Agilia reference: Agitavit, JAZMP, Triglav RE, Helios, Šola za ravnatelje, Rotary klub Kranj, KN knowledge centre, Hidria, Compland, Rotis, Komunala Sevnica, Summit Leasing, Metronik, Komunala Novo mesto, Patentna pisarna, Razvojni center Novo mesto, Roletarstvo Medle, Tobačna Ljubljana, CPI-Center RS za poklicno izobraževanje, DOMEL, ZZZS

Sodelavci so se delavnice Okrepimo komunikacijske kompetence udeležili z velikimi pričakovanji in po delavnici bili zelo zadovoljni.

Predvsem jih je navdušil pristen stik s predavateljicama in primeri iz prakse.

Zato so nekateri sodelavci novo znanje že hitro uporabili na svojem delovnem mestu.”

Janez Damjan

direktor , CPI - Center RS za poklicno izobraževanje

Agilia_digitalne kompetnce_delavnica_priprava Power point predstavitve, ki prepriča

Delavnica kreativnosti je v celoti izpolnila naša pričakovanja.

Udeleženci smo preživeli zelo prijetno dopoldne, v katerem smo skozi teorijo in prakso spoznali nova orodja za spodbujanje kreativnosti v timu.

In – kar je najpomembneje – delavnica je še okrepila timskega duha med nami.”

Urška Močnik

direktorica, Dom upokojencev Idrija

Podjetje Agilia nam je pokazalo kako razvijati odličnost in razmišljati kot pravi inovator, izven prehojenih in že označenih poti. 

Priporočamo podjetjem in organizacijam z visokimi in svet spreminjajočimi se cilji.

 

 

Matej Kirn

vodja projekta KOC HRANA 2, GZS

Sodelovanje z Agilio smo sprva vzpostavili za pripravo strategije v okviru projekta ASI.

Svetovanje je bilo opravljeno profesionalno in v dogovorjenih rokih. Upoštevana so bila vsa naša izhodišča, hkrati pa smo dobili veliko dobrih idej in pobud za izboljšave na podlagi predhodno opravljene meritve organizacijske klime.

Tako smo se odločili, da nadaljujemo sodelovanje tudi s projektom »Uvajanje in izvajanje obdobnih razgovorov s sodelavci za dvig motivacije.

Sodelovanje smo razširili tudi na področje izobraževanj.

Delavnice s področja nevrolingvistike so nam odprla nove poglede na sebe in dale osnovo za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s sodelavci in zasebno.

S takšnimi znanji uspešno zmanjšujemo stres in večamo zadovoljstvo sodelavcev.«

Marjana Golmajer Zima

direktorica, Patentna pisarna d.o.o.

Specifični časi, delo v službi pomoči z ranljivo skupino  uporabnikov s pridobljeno možgansko poškodbo, terjata nenehno strokovno učenje in osebnostno rast.

Z Agilio smo se dotaknili  procesov, ki so stalnica in nikoli dokončana zgodba. Vedno je prostor za izboljšave v komunikaciji, razumevanju sodelavca in uporabnika in nenazadnje samega sebe.

Temperamentni, strokovni in dinamični predavateljici sta nas popeljali skozi proces učenja z uravnoteženimi pristopi teoretičnih vsebin in delavnic. Delo je potekalo v skupini, dodana vrednost pa je v tem, da ima vsak udeleženec možnost in dovolj »prostora«, da pogleda vase in aktivira vse tisto, kar ima dobrega v sebi in aktivira veščine in razvija kompetence.

Ure, ki kljub intenzivnosti, ne izčrpajo, temveč napolnijo in si preprosto želiš še nadaljevati.

Mateja Korošec

direktorica, Center KORAK Kranj

Razvojni pogovori in »nova« realnost je tema, ki je še kako aktualna v trenutni situaciji. S pomočjo gospe Janje in gospe Špele smo vodje na Vzajemni prejeli veliko novih načinov in veščin kako ohranjati zavzetost zaposlenih, vzpostavljati medsebojno zaupanje med sodelavcem in vodjo ter kako na učinkovit način spremljati realizacijo ciljev posameznika.

S kombinacijo praktičnih nasvetov in takojšnjim reševanjem konkretnih izzivov, ki sta jih predstavili, smo novosti že takoj vpeljali v naše razvojne pogovore.

Vsekakor zelo dobra nadgradnja za opravljanje pogovorov na prilagojen, oddaljen način”

Marjana Frantar

direktorica kadrovske službe, Vzajemna, d.v.z.

Nikoli si ne bi mislila, da si bom pri teh letih na novo izoblikovala pogled na mnogo stresnih situacij.
Predavanja, ki potekajo sproščeno s primeri so me pripeljala do razmisleka. S praktičnimi vajami pa uspešno preoblikujem pogled na situacije, ki so bile še pred kratkim precej obremenjujoče.

Predavateljici sta izjemno pozitivno naravnani in pri vsakem udeležencu podata konstruktivno mnenje, ter pokažeta možnost za boljši izid.

Vsekakor se veselim še kakšnega srečanja z Agilio in novimi znanji.Obenem pa se zahvaljujem podjetju Agitavit, da so mi omogočili udeležbo.

Sem zelo zadovoljna.”

Jasmina Hrastovec

administratorka, Agitavit

Predavanja so izvrstna v vseh pogledih, predavateljice imajo bogato znanje in izkušnje, ki jih predstavljajo tudi preko vaj. Znanje in veščine, ki jih predavajo v Agilia lahko pripomorejo k boljšemu komuniciranju in osebni rasti.

Priporočam vsem, ki se sprašujejo: “Zakaj pa s tem človekom nikakor ne morem normalno govoriti in delati?”

Mateja Elin Praznik

direktorica, RR & CO. d.o.o.

Navdušena sem nad vsebino in izvedbo delavnice, ki je potekala v sproščenem in kreativnem vzdušju, zato vse pohvale izvrstni predavateljici.

Obravnavana tematika je bila podana na zanimiv in razumljiv način, podkrepljena je bila tudi s praktičnimi primeri, kar mi bo v veliko pomoč pri mojem delu.

 

Irena Murnc

vodja izpostave Trbovlje, AJPES

Delavnica » Personalizacija prodajnega pristopa za dvig učinkovitosti«, ki jo je izvedla Agilia, je bila intenzivna in zelo koristna.

Predavateljica Erika je imela odličen fokus in teorijo podkrepila s številnimi primeri iz prakse.

Seznanili smo se s pomembnimi koraki v prodaji, od dobrega stika s kupcem do predstavitve ponudbe, zaključevanja prodaje in poprodajnih aktivnosti.

Našo pozornost je držala zanimiva in koristna vsebina ter aktivno sodelovanje z vajami.

Zelo bi pohvalil tudi gradivo, ki je koristen priročnik za uporabo v praksi.

Delavnico vsekakor priporočam sleherni prodajni ekipi, saj vsebuje koristna znanja, ki jih potrebujemo v prodaji, kakor tudi v vsakdanjem življenju.

Andrej Zgonc

komercialni direktor , ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.

Z Agilio smo poglobili kompetence obvladovanja komunikacije s težavnimi sogovorniki ter razreševanja različnih konfliktnih situacij.

Z izvedbo delavnic smo zelo zadovoljni, še posebej z organizacijo in s fleksibilnostjo predavateljev, ki so se pri izvedbi zelo prilagodili našim specifikam in potrebam. Strokovnost je bila na visoki ravni, vključili so tudi sodelovanje psihoterapevta.

Pridobljena znanja in veščine iz delavnice zaposlenim pri delu dobro služijo in jih s pridom uporabljajo.”

Polona Smolej

vodja za splošne zadeve in kadre, JEKO, d.o.o.

Biti vodja je največkrat položaj, ki je povezan z močjo, vendar je hkrati povezan z odgovornostjo in zavezanostjo. Hitro lahko vodenje postane resno breme, v kolikor se posameznik ne zna spopasti s težavami, ki se mu pojavljajo na poti.

Individualni coaching je dejansko nekaj, kar je posamezniku v pomoč, da doseže želene spremembe pri sebi, ustvari novo okolje, spoznava nove vzorce razmišljanja in delovanja. Nudi nov, boljši vpogled v lasten način vodenja in hkrati te neprestano spodbuja k iskanju boljših rešitev.

Osebno mi je pridobljeno znanje zelo pomagalo pri izboljšavi komunikacije in organizaciji dela znotraj tima, prav tako pa v privatnem življenju. Rezultati dela s Špelo so bili vidni že po parih srečanjih. Resnično se veselim nadaljevanja….

Dejan Nojić, dipl.zn.

Vodja zdravstvene službe, Center Korak Kranj

V Zadrugi KGZ Sloga Kranj smo v okviru programa za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc – ASI 2021 izvedli več delavnic, tudi s strani podjetja AGILIA.

Prepoznali smo stres in njegove sprožilce, se naučili metod za omilitev negativnega stresa in spoznali tehnike za sproščanje, preprečitev nastanka bolezni in izgorelosti. Predstavljene so nam bile številne praktične tehnike, vaje in aktivnosti za raztezanje, telovadbo in sproščanje, ki jih lahko enostavno izvajamo tako na delovnem mestu kot tudi v vsakdanjem življenju. Poudarek pa je bil na njihovi interaktivnosti in spodbujanju prenosa teorije v prakso.

Vlaganje v zdravje zaposlenih je pomembno, koristno in se dolgoročno obrestuje vsakemu delodajalcu. Želimo si, da bi zaposleni čim več predstavljenega znanja tudi ponotranjili in prenesli v vsakdanjo prakso. Že z majhnimi dnevnimi navadami lahko vsak sam veliko naredi za svoje dobro psihofizično stanje, počutje, zadovoljstvo in lahko tako produktivno delamo v vseh obdobjih svojega življenja.«

Sara Šavs

kadrovska služba, KGZ Sloga Kranj, z.o.o.

Prizadevamo si, da v ekipi poslušamo, spoštujemo in upoštevamo mnenje vseh zaposlenih in da je naša komunikacija odprta, dvosmerna. Ne skoparimo s pohvalami in smo obzirni pri kritikah. Vseeno pa se zavedamo, da lahko še bolje izkoristimo potencial vsakega posameznika in da se stresnim situacijam ne da popolnoma izogniti.

Zato smo izbrali Agilio, da je za nas izvedla delavnice na teme komuniciranja in kreativnega razmišljanja. Zdaj s pridom izkoriščamo pridobljene nove veščine. Še bolje smo spoznali sami sebe in sodelavce, predvsem pa na praktičnih primerih ugotovili, kako različnost bogati naše razmišljanje, ideje in rešitve.

Delavnice so bile zares zanimive, pridobljeno znanje pa zelo uporabno pri vsakdanjem delu s sodelavci, strankami ali pri snovanju novih idej.
Izjemni predavateljici, Špela in Janja, sta pri usvajanju veščin komuniciranja in kreativnega razmišljanja pika na i super izobraževanjem.
Z Agilio bomo zagotovo še sodelovali.”

Marko Domazet

direktor, ARS PHARMAE, d.o.o.

Pridobljena znanja nam že dobro služijo, tako v službi, kot doma. Z vajo pa bo še marsikaj bolje. Skrbno pripravljeno gradivo je zelo praktično zasnovano in zelo uporabno.

Z delavnicami AGILIA smo bili vsi zelo zadovoljni, tako s temami, kot s samo izpeljavo. Tudi s sodelavci smo se kot tim še bolj povezali med seboj.

Vašemu podjetju Agilia želimo še mnogo dobro izpeljanih izobraževanj. Tudi takšnih, namenjenih »after 50«, saj se učimo celo življenje…”

Majda Krajnc

Kmetijska založba d.o.o.

Menim, da je gospa Špela v izvedenem predavanju odlično ozavestila ključne korake pri podajanju povratne informacije in izvajanju letnih razgovorov.

Prezentacija in govor sta bila lepo strukturirana, tako da so predavanju lahko sledili tudi novi vodje.«

Nina Podobnik

višji kadrovnik, Hidria d.o.o.

S predavateljico Špelo sva nekoč bili sodelavki. Od nekdaj je bila po duši »učitelj«. V tem blesti. Svoje bogato znanje in veščine, nesebično in iskreno ter kolikor je le mogoče »personalizirano« prenaša naprej.

Sama vodim predan tim v turizmu, kjer je komunikacija z gosti in med seboj, za dobro opravljeno delo in medsebojno razumevanje, ključna. Kljub temu, v trenutkih obremenitev, pride tudi do konfliktnih, manj prijetnih situacij.

Da bi lažje razumeli drug drugega in se znali odzvati tudi drugače, smo se dogovorili, da za nas pripravi delavnico z naslovom »S poznavanjem različnosti do spoštljivosti in razumevanja«.

Bilo je dinamično, aktivno in ciljno usmerjeno. Ves čas nas je spremljal »AHA« efekt. Spoznali smo, da smo vsi popolno nepopolni, kako moramo delovati da bomo odličen team in kako zelo pomembno je aktivno poslušanje.


Toplo priporočam!“

Mojca Samotorčan

vodja Brunarice in Hiše Kosobrin, Kranjska Gora , Evroplus d.o.o.

V življenju si spletemo različne vzorce, ki nas včasih ovirajo pri doseganju novih ciljev tako v osebnem in poslovnem okolju.

Ko sem bila postavljena v težko situacijo, sem se odločila za osebni coaching pri ga. Eriki. Kasneje pa sem se vključila tudi v serijo delavnic s področja NLP kompetenc.

Vsa pridobljena znanja in tehnike so mi bile v pomoč pri spoznavanju sebe, za dvig moje samozavesti, reagiranju v določenih situacijah ter pri postavljanju pomembnih ciljev. Uvedla sem tudi nekaj zdravih navad za pomoč pri zmanjševanju vsakodnevnega stresa.

Agilijo priporočam vsakomur, ki si v življenju želi osebne rasti ter doseganja novih ciljev.“

 

Helena P.

Kot mlada vodja brez izkušenj na področju vodenja sem se odločila, da se na novo delovno mesto dobro pripravim.

Boljše odločitve kakor individualni coaching s Špelo Munih Stanič v podjetju Agilia ne bi mogla sprejeti, saj so mi vse vsebine zelo pomagale k temeljitem reševanju konfliktov, dobri komunikaciji in vzpostavitvi dobrega timskega duha v delovni enoti. Učenje načinov dobrega vodenja na praktičnih primerih v mojem delovnem okolju in individualni pristop pri podajanju vsebin je pripomoglo h hitremu in kvalitetnemu učenju in razvijanju vodstvenih kompetenc.

Dejstvo, da se dober vodja ne rodiš, ampak dober vodja postaneš s trudom in nenehno osebnostno rastjo zato so pogosta kvalitetna izobraževanja v takšni obliki zelo pomembna.“

Katja Murnc

Agilia_Špela Munih Stanič, Janja Milič Velkaverh, Erika Križnar

Področja delovanja AGILIA

Agilia_poslovne delavnice

Poslovne delavnice

Način kako vaši zaposleni razmišljajo in delajo, je ogledalo vašega podjetja. V spreminjajočem se okolju so potrebne nove kompetence, zato je investicija v delavnice za zaposlene v tem obdobju, investicija v prihodnost.

Agilia NLP poslovni protokol

Svetovanje

Želite uvesti bolj trajnostno naravnano organizacijsko kulturo?  Vaš tim popeljemo skozi analizo obstoječe organizacijske kulturo, pripravo izhodišč za prilagoditve ter usposobimo za izvedbo potrebnih sprememb v organizaciji.

Agilia Poslovni coaching

Poslovni in osebni coaching

Če ste preizkusili že različne načine, da bi  rešili svoj problem pa sami niste bili najbolj uspešni? Coaching vam pri tem lahko pomaga. Izvajamo ga tako za poslovne, kot za osebne namene.

Zadnje iz našega Bloga