fbpx

Piše:Erika Križnar

Članek je bil objavljen v reviji HR&M, maj 2024

Richard Branson

Podjetja se vse bolj zavedajo, da ključ do uspeha ni le v produktivnosti, ampak je tudi v skrbi za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu.

Prvi korak k ustvarjanju delovnega okolja, ki spodbuja dobro počutje, je poskrbeti za fizično udobje zaposlenih. To vključuje več vidikov, med katerimi je zagotavljanje udobnih delovnih prostorov ključno.

Fizično delovno okolje zajema širok spekter značilnosti, ki vključujejo fizične lastnosti prostora, značilnosti dela samega ter organizacijske in zunanje vidike. Hrup, osvetlitev, temperatura in ureditev prostorov so le nekateri izmed dejavnikov fizičnega okolja, ki ga dojemamo skozi čutila in pomembno vplivajo na psihološko dobro počutje zaposlenih.

Spodbujanje psihološkega blagostanja

Poleg skrbi za fizično udobje je ključno tudi spodbujanje psihološkega blagostanja zaposlenih. To neposredno vpliva na celovito dobro počutje posameznika in zajema več različnih dimenzij, kot so zadovoljstvo, motivacija, sreča, notranji mir, samospoštovanje, povezanost z drugimi, občutek smisla in produktivnost. Gre za pozitiven in uravnotežen odnos do sebe, drugih in sveta okoli sebe.

Zagotavljanje jasnih komunikacijskih kanalov je eden od ključnih elementov v tem procesu.

Odprta in transparentna komunikacija med vodstvom in zaposlenimi omogoča izmenjavo idej, reševanje morebitnih težav ter ustvarjanje občutka pripadnosti in vključenosti v skupnost podjetja. S tem se zaposleni počutijo bolj informirane in vključene v dogajanje v podjetju, kar pozitivno vpliva na njihovo dobro počutje, motivacijo in angažiranost.

Za dobro počutje na delovnem mestu je pomembno vzpostaviti podporno in inkluzivno delovno okolje, kjer se vsak zaposleni počuti sprejetega, spoštovanega in cenjenega. Podjetje mora spodbujati raznolikost, spoštovanje različnih mnenj in idej ter se izogibati diskriminaciji na podlagi spola, rase, starosti ali kakršne koli druge osebne značilnosti. S tem se gradi kultura zaupanja in sodelovanja, ki je ključna za psihološko blagostanje zaposlenih, ne glede na delo, ki ga zaposleni opravljajo.

Kako posel spremeniti v igrivo avanturo

Spodbujanje psihološkega blagostanja je tudi skrb za ravnovesje med delovnim in zasebnim življenjem. Omogočanje prilagodljivih delovnih ur, možnosti dela na daljavo ter dopustov, prostih dni za počitek in regeneracijo omogoča zaposlenim, da uskladijo svoje delovne obveznosti z osebnimi potrebami. To prispeva k zmanjšanju stresa in izgorelosti ter spodbuja celostno dobro počutje zaposlenih.

Vzpostavljanje podpornega delovnega okolja, ki spodbuja psihološko blagostanje zaposlenih ima velik vpliv na ustvarjanje produktivnega, zadovoljnega in angažiranega delovnega kolektiva. S tem se podjetje postavlja kot privlačen delodajalec, ki privablja in zadržuje najboljše talente, kar pa je ključno za dolgoročni uspeh organizacije.

Kar nekaj podjetij, uspešnih na svetovni ravni dokazuje moč povezave, ki jo v citatu navaja Wayn W. Dyer »Ljubi, kar delaš; Delaj to kar ljubiš.« Verjetno vsi poznamo uspešna tehnološka podjetja, ki izvirajo iz hobijev svojih ustanoviteljev in direktorjev, kot so Ivo Boscarol, Igor Akrapovič in brata Japec in Jernej Jakopin. Podjetja ki znajo posel spreminjati v igrivo avanturo, so praviloma zelo uspešna.

Odprta in transparentna komunikacija med vodstvom in zaposlenimi omogoča izmenjavo idej, reševanje morebitnih težav ter ustvarjanje občutka pripadnosti in vključenosti v skupnost podjetjaMed takšna podjetja zagotovo sodijo podjetja, kot so Agilcon, OPTIWEB, Mikro+Polo – največji slovenski dobavitelj za laboratorije po vsem svetu. Svojo igrivost so predstavili tudi v zaposlitvenem oglasu, ki so ga poimenovali: Najbolj (pre)drzen zaposlitveni oglas. Ta in podobna podjetja so se zavezala k ustvarjanju inkluzivnega delovnega okolja, kjer se spoštuje raznolikost, cenijo različna stališča ter ideje. Takšno delovno okolje spodbuja inovativnost ter kreativnost in omogoča, da se vsak zaposleni počuti sprejetega in vključenega v skupnost. Vse to pa dokazuje, da zadovoljstvo in dobro počutje pri delu, ki ga opravljamo, lahko pripeljeta do izjemnih rezultatov.

Psihološka varnost, kultura priznanja in nagrajevanja

V ustvarjanju delovnega okolja, ki spodbuja dobro počutje, igra ključno vlogo tudi psihološka varnost.

Osredotoča se na občutek stabilnosti in zaupanja posameznika v delovnem okolju. Gre za zaščito pred različnimi nevarnostmi, kot so izguba službe, socialna izključenost, stres ali nestabilnost.

Psihološka varnost zajema zaupanje v lastno sposobnost obvladovanja stresnih situacij ter zaupanje v stabilnost in podporo okolja, v katerem posameznik deluje. Koncept je pred več kot dvajsetimi leti odkrila Amy C. Edmondson, profesorica na Harvard Business School, in ga opisuje v svoji knjigi The Fearless Organization.

Takšno okolje je ključnega pomena za zdravje in dobro počutje, kar vpliva na inovativnost ter uspeh organizacije.

V delovnem okolju igra velik pomen tudi kultura priznanja in nagrajevanja. Zaposleni potrebujejo občutek, da so njihovi prispevki opaženi in cenjeni, saj to prispeva k njihovi motivaciji, angažiranosti in zadovoljstvu na delovnem mestu. Posledično pa k dobremu počutju.

Pomembno je redno izražanje priznanja za dosežke in uspehe posameznikov ter skupin. To lahko vključuje javno pohvalo na sestankih, pošiljanje osebnih zahvalnih sporočil ali enostavno izrekanje pohval v vsakdanjih situacijah. Pogovor s sodelavcem že dolgo ni več le v obliki letnega razgovora. Povratna informacija se daje ves čas, ne samo ob določenih trenutkih. To omogoča, da se dobro delo in pozitiven odnos hitro opazita, negativno vedenje ali neuspeh pa po potrebi spremenita.

Tudi povratna informacija mora biti del kulture organizacije. K temu prispeva vsak sodelavec, v veliki meri vodje, a tudi sodelavci so tisti, ki so dožni podajati povratno informacijo vodji. To namreč omogoča dovolj informacij za dobro delo.

Poleg verbalnega priznanja je pomembno tudi ustvarjanje stimulativnih sistemov nagrajevanja, ki spodbujajo motivacijo in angažiranost zaposlenih. To lahko vključuje različne oblike nagrad, kot so bonitete, bonusi, dodatni prosti dnevi ali druge ugodnosti. Pomembno je, da so takšni sistemi nagrajevanja transparentni, pravični in dosegljivi za vse zaposlene, ne glede na njihov položaj v podjetju.

Prav tako je pomembno, da podjetja prepoznajo raznolikost dosežkov in prizadevanj zaposlenih ter uporabijo različne metode nagrajevanja, ki ustrezajo različnim potrebam in interesom posameznikov. S tem se vzpostavi spodbudno in podporno delovno okolje, ki vpliva na dobro psihično počutje zaposlenih, saj se vsak zaposleni počuti cenjen in motiviran za doseganje skupnih ciljev.

Razvoj in rast zaposlenih: pomembne so tudi čustvene potrebe

Tudi zagotavljanje možnosti za osebni in strokovni razvoj ter rast zaposlenih, nudenje programov izobraževanja, mentorstva in možnosti napredovanja omogoča zaposlenim, da razvijejo svoje potenciale in se počutijo  dobro in izpolnjeno v svojem delu.

Priznani kanadski zdravnik in avtor knjig Dr. Gabor Maté v svoji knjigi Myth of Normal poudarja povezavo med čustvenim stanjem posameznika ter produktivnostjo in uspehom na delovnem mestu. Opozarja, da ignoriranje čustvenih potreb zaposlenih lahko vodi v povečano stresnost, izgorelost in zmanjšano učinkovitost.

Zato je ključno, da vodstvo podjetij razvija empatične spretnosti in ustvarja podporno okolje, kjer se zaposleni počutijo sprejete in razumljene.

Mnoga podjetja spodbujajo zaposlene, da izkoristijo svoje potenciale, da rastejo in se razvijajo s podjetjem. V podjetjih se uveljavljajo inovativni pristopi sproščanja in rekreacije med delovnim časom. Interaktivne sobe, glasbene sobe, namenjene sprostitvi in odmiku od dela, so postale priljubljene v podjetjih, ki stremijo k ustvarjanju prijetnega delovnega okolja. V teh sobah lahko zaposleni sodelujejo v različnih dejavnostih, kot so meditacija, joga ali preprosto sproščanje ob glasbi.

Poleg tega ta podjetja zaposlenim omogočajo tudi vadbo ali fitnes med delovnim časom, sobe za igro in sproščanje, kar spodbuja zdrav način življenja in izboljšuje počutje zaposlenih. Takšne iniciative ne le izboljšujejo fizično počutje zaposlenih, temveč tudi spodbujajo timsko povezanost, zmanjšujejo stres na delovnem mestu in povečujejo kreativnost.

Kako na počutje na delovnem mestu vplivajo živali in glasba

Posamezna podjetja spodbujajo tudi možnost vključevanja domačih živali v delovnem okolju. Živali in glasba znanstveno dokazano – sodeč po nekaterih raziskavah – povečajo našo produktivnost na delovnem mestu in imajo blagodejni učinek na naš spomin, stopnjo budnosti, izvedbo in razpoloženje. 

Dogs@work je razglasil deset zmagovalcev nagrade The DOG Award 2018. V krogu zmagovalcev so Google, Zogics, Bissell Homecare, Etsy, Build-A-Bear Workshop, GoDaddy, Mars, Zynga, Tito’s Handmade Vodka in Ben & Jerry’s.

Google je uvedel tudi prilagodljive delovne urnike in možnosti dela na daljavo, kar omogoča zaposlenim boljše počutje, ravnotežje med delovnim in zasebnim življenjem ter večjo avtonomijo pri izpolnjevanju delovnih obveznosti.

V sodobnih delovnih praksah se vse bolj uveljavlja tudi koncept kratkih odmorov za sprostitev, znanih kot »power nap«.

Ta praksa izvira iz japonske kulture, zaposlenim pa omogoča, da si med delovnim dnem privoščijo kratek počitek ali dremež. To pozitivno vpliva na njihovo zbranost, produktivnost in splošno dobro počutje. Dnevni počitek lahko izboljša kognitivne funkcije, omogoča možganom, da si opomorejo od učinkov daljših obdobij budnosti in mentalnega napora.

Kako močna je vaša organizacija?

Zadovoljni zaposleni so ključni za uspeh organizacije, saj so bolj motivirani in učinkoviti. Ko se zaposleni dobro počutijo, se odprejo in lahko resnično razvijejo svoje potenciale.

Ko se človek počuti zadovoljno in podprto, lahko resnično razvije svoje sposobnosti ter prispeva k uspehu organizacije.

Zato je ključno, da vodstvo organizacije kontinuirano skrbi za dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih, saj le tako ti posamezniki motivirano izpolnjujejo svoje naloge in so angažirani v doseganju skupnih ciljev. S tem se gradi trdna temeljna za uspeh in trajnostno rast organizacije v prihodnosti.

Stephen Covey

Želite to tematiko še poglobiti?

Za vašo organizacijo lahko izvedemo interna usposabljanja po vaši meri. 

Za več informacij o delavnicah kliknite na to povezavo

Več naših prispevkov

Power Point predstavitev ob kateri nihče ne zeha

Če želite pripraviti PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila vaše občinstvo, morate upoštevati več ključnih vidikov. Pomembno je, da predstavitev ne vsebuje zgolj vsebine, ampak tudi pravilno strukturo in oblikovanje. Model 4MAT je odlično orodje, ki vam lahko pomaga doseči ta cilj.

Poleg 4MAT modela je pomemben uvod in zaključek. Le-ta je priložnost, da pustite trajen vtis na občinstvo. Lahko povzamete ključne točke, vključite navdihujoč citat ali postavite vprašanje za razmislek. Pomembno je, da se odzovete na potrebe in preference poslušalcev ter ustrezno prilagodite komunikacijo.

S pravilno uporabo modela 4MAT in ustrezno izvedenimi koraki lahko pripravite PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila in osvojila vaše občinstvo.

Preprečitev izgorelosti na delovnem mestu

Izgorelost na delovnem mestu je kompleksen problem, ki zahteva celostni pristop k reševanju. Viktor Frankl poudarja pomen skrbi za telesno, duševno in duhovno dobrobit posameznika. Izgorelost je tako individualen kot organizacijski problem, pri čemer organizacije lahko s premišljenimi strategijami zmanjšajo stres in izboljšajo dobrobit zaposlenih.

Razlike v doživljanju obremenitev med generacijami so pomembne, saj vsaka generacija doživlja pritiske in izzive na delovnem mestu drugače. Ključno je vzpostaviti podporno in razumevajoče delovno okolje ter spodbujati odprtost in sodelovanje med sodelavci.

Uravnotežen delovni ritem, jasno določene delovne ure ter redni odmiki med delom so ključni pri preprečevanju izgorelosti. Poleg tega so pomembni tudi programi za obvladovanje stresa in sprostitvene dejavnosti, ki zmanjšujejo občutke izgorelosti ter spodbujajo celostno dobrobit zaposlenih.

Nenehno izobraževanje in podpora zaposlenim pri obvladovanju stresa ter osebnem in profesionalnem razvoju so ključnega pomena za dolgoročno preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu. Z ustrezno podporo in strategijami lahko organizacije izboljšajo delovno okolje ter zagotovijo boljše počutje in uspešnost zaposlenih.

Kaj so pasti toksične pozitivnosti

Kakšne so pasti toksične pozitivnosti, pomen čustvene inteligence ter avtentičnega izražanja čustev. Družba spodbuja pozitivno razmišljanje, kar včasih vodi v zanikanje ali potlačevanje neprijetnih čustev, kar na nas slabo vpliva. Zavedajmo se pomena sočutja in empatije, kako lahko razvijanje čustvene inteligence pomaga graditi bolj zdrave odnose. Premagajmo toksično pozitivnost v vsakdanjem življenju z ohranjanjem zdravega ravnovesja, odkritim pogovorom o čustvih, postavljanjem meja in z uporabo orodij za samopomoč. Resnična moč je v sprejemanju vseh čustev, ne le tistih, ki se zdijo ‘pozitivna’, kar vodi do notranjega ravnovesja in izboljšanja kakovosti življenja.