fbpx

Kako agilno planirati – v času hitrih sprememb?

Agilnost vseh generacij, Kreativnost in spremembe, Organizacijska kultura, Vodenje

Piše:Janja Milič Velkaverh

Ste eni tistih, ki menijo, da v tako nestanovitnem času nima smisla planirati, saj se je potrebno sproti in intuitivno prilagajati?

Ali pa nasprotno verjamete, da je potrebno slediti uresničevanju zastavljenih planov, ne glede na vse?

Intuicija je super, a za uspeh nekoliko premalo.

Togo sledenje celoletnim ali celo večletnim planom pa v teh časih hitrih sprememb bolj spominja na nojevo držanje glave v pesek.

Agilia_planiranje
Agilia_planiranje

KATERA METODA SE TOREJ (SPLOH) OBNESE V ČASU HITRIH SPREMEMB?

V Agilia svetovalno izobraževalnem centru si postavljamo cilje, ki nas vse leto držijo v agilnosti, kreativnosti in odzivnosti. Zato smo se v zadnjem letu poslužili metodologije OKR, ki v angleščini pomeni Objective (cilj) in Key Results (ključni rezultati).

Agilia_OKR_Objectives-Key results_agilno planiranje_agilna transformacija_agilno vodenje timov in organizacije_management 3.0

Na prelomu tisočletja so jo kot eni prvih začeli uporabljati na Googlu. Od takrat so postali pomemben integralni del njihove kulture in DNK. V svetovnem merilu je na popularnosti pridobila v zadnjem desetletju, saj jo uporablja veliko hitro rastočih podjetij kot so Airbnb, LinkedIn, Dropbox, Spotify, Netflix, Amazon, Facebook, Gap, Adobe itn.

Vsako podjetje metodologijo OKR nekoliko prilagodi svojim potrebam. Podobno, kot to velja tudi za preostala agilna orodja, kot so Scrum, Kanban, DesignThinking, …

KAKO AGILNO PLANIRAMO V AGILIA CENTRU?

  • Letne navdihujoče in ambiciozne cilje si postavimo na decembrskem Brainstormingu. Vse leto nas silijo stopati iz cone udobja. Da ne izgubimo fokusaostajamo pri treh.
  • Na kvartalni ravni določimo ključne rezultate (KR). Če so cilji lahko še nekoliko neoprijemljivi, morajo biti KR nujno merljivi, saj želimo vedeti, kdaj in v kolikšni meri jih bomo dosegli. Čez tri mesece po potrebi postavimo nove KR za isti cilj in tako do konca leta.
  • Na tedenski ravni usklajujemo individualne iniciative. Vsak zase si tedensko planira omejeno število aktivnosti, s katerimi uresničujemo zastavljene KR. S tem si jasno opredelimo tedenski fokus, kar poveča našo učinkovitost.

Pogosto se dobimo na kratkih jutranjih sestankih, na katerih si izmenjamo ključne informacije ter se po potrebi uskladimo. Občasno pa še na ločenih sestankih, kjer se razvojno posvetimo konkretni problematiki.

OKR-ji naj bi bili znotraj organizacije javni, saj agilni principi prisegajo na transparentnost. Tako lahko vsak vidi, kaj delajo sodelavci in se po potrebi pri uresničevanju poveže. 

IN KAKO NAM JE ŠLO DO SEDAJ?

Še brcamo do cilja, ki smo ga postavili. Trenutno kaže na 68,3 % realizacijo.

Google zagovarja, da je optimalna realizacija ciljev, ki jo dosežemo z največjo predanostjo, med 60 % – 70 %.

Morda se zdi to skregano z logiko in vrednoto perfekcionizma, ki je precej razširjena v Sloveniji. 

A ima logiko. In očitno deluje:

  • Če nekdo dosledno v celoti dosega svoje cilje (ali jih celo presega!), potem očitno njegovi KR-ji niso bili postavljeni dovolj ambiciozno.  
  • Po drugi strani, nedoseganje zastavljenih ciljev v popolnosti, dodatno utrjuje kulturo psihološke varnosti, ki se je izkazala za ključno kategorijo učinkovitosti v timu.

Naš prvi OKR nam je letos pomagalo uresničevati kar 1700 udeležencev naših izobraževanj. Izvedli smo 87 internih izobraževanj v različnih podjetjih. V nekaterih od njih smo skupaj postavljali tudi kulturo agilnega planiranja ter vodenja timov in organizacije.

In plani za naprej? Postavimo jih kmalu. Zagotovo bodo še za nekaj razredov bolj ambiciozni.

ŽELITE, DA POMAGAMO TUDI VAM PRI AGILNI TRANSFORMACIJI?

Za vaš tim lahko izvedemo delavnico o agilnem vodenju timov in organizacije ali, še bolj celostno: svetovalni projekt prenove planiranja in agilnega delovanja.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo uskladili najboljšo možno pot, glede na vaše potrebe.

AGILIA_delavnica Agilno vodenje timov in organizacije_Scrum_Kanban_Design Thinking_Agile mindset_agilna miselnost_agilni manifest

Več naših prispevkov