fbpx

Kako agilno planirati – v času hitrih sprememb?

Agilnost in timsko sodelovanje, Kreativnost in inovativnost, Vodenje

Piše:Janja Milič Velkaverh

Ste eni tistih, ki menijo, da v tako nestanovitnem času nima smisla planirati, saj se je potrebno sproti in intuitivno prilagajati?

Ali pa nasprotno verjamete, da je potrebno slediti uresničevanju zastavljenih planov, ne glede na vse?

Intuicija je super, a za uspeh nekoliko premalo.

Togo sledenje celoletnim ali celo večletnim planom pa v teh časih hitrih sprememb bolj spominja na nojevo držanje glave v pesek.

Agilia_planiranje
Agilia_planiranje

KATERA METODA SE TOREJ (SPLOH) OBNESE V ČASU HITRIH SPREMEMB?

V Agilia svetovalno izobraževalnem centru si postavljamo cilje, ki nas vse leto držijo v agilnosti, kreativnosti in odzivnosti. Zato smo se v zadnjem letu poslužili metodologije OKR, ki v angleščini pomeni Objective (cilj) in Key Results (ključni rezultati).

Agilia_OKR_Objectives-Key results_agilno planiranje_agilna transformacija_agilno vodenje timov in organizacije_management 3.0

Na prelomu tisočletja so jo kot eni prvih začeli uporabljati na Googlu. Od takrat so postali pomemben integralni del njihove kulture in DNK. V svetovnem merilu je na popularnosti pridobila v zadnjem desetletju, saj jo uporablja veliko hitro rastočih podjetij kot so Airbnb, LinkedIn, Dropbox, Spotify, Netflix, Amazon, Facebook, Gap, Adobe itn.

Vsako podjetje metodologijo OKR nekoliko prilagodi svojim potrebam. Podobno, kot to velja tudi za preostala agilna orodja, kot so Scrum, Kanban, DesignThinking, …

KAKO AGILNO PLANIRAMO V AGILIA CENTRU?

  • Letne navdihujoče in ambiciozne cilje si postavimo na decembrskem Brainstormingu. Vse leto nas silijo stopati iz cone udobja. Da ne izgubimo fokusaostajamo pri treh.
  • Na kvartalni ravni določimo ključne rezultate (KR). Če so cilji lahko še nekoliko neoprijemljivi, morajo biti KR nujno merljivi, saj želimo vedeti, kdaj in v kolikšni meri jih bomo dosegli. Čez tri mesece po potrebi postavimo nove KR za isti cilj in tako do konca leta.
  • Na tedenski ravni usklajujemo individualne iniciative. Vsak zase si tedensko planira omejeno število aktivnosti, s katerimi uresničujemo zastavljene KR. S tem si jasno opredelimo tedenski fokus, kar poveča našo učinkovitost.

Pogosto se dobimo na kratkih jutranjih sestankih, na katerih si izmenjamo ključne informacije ter se po potrebi uskladimo. Občasno pa še na ločenih sestankih, kjer se razvojno posvetimo konkretni problematiki.

OKR-ji naj bi bili znotraj organizacije javni, saj agilni principi prisegajo na transparentnost. Tako lahko vsak vidi, kaj delajo sodelavci in se po potrebi pri uresničevanju poveže. 

IN KAKO NAM JE ŠLO DO SEDAJ?

Še brcamo do cilja, ki smo ga postavili. Trenutno kaže na 68,3 % realizacijo.

Google zagovarja, da je optimalna realizacija ciljev, ki jo dosežemo z največjo predanostjo, med 60 % – 70 %.

Morda se zdi to skregano z logiko in vrednoto perfekcionizma, ki je precej razširjena v Sloveniji. 

A ima logiko. In očitno deluje:

  • Če nekdo dosledno v celoti dosega svoje cilje (ali jih celo presega!), potem očitno njegovi KR-ji niso bili postavljeni dovolj ambiciozno.  
  • Po drugi strani, nedoseganje zastavljenih ciljev v popolnosti, dodatno utrjuje kulturo psihološke varnosti, ki se je izkazala za ključno kategorijo učinkovitosti v timu.

Naš prvi OKR nam je letos pomagalo uresničevati kar 1700 udeležencev naših izobraževanj. Izvedli smo 87 internih izobraževanj v različnih podjetjih. V nekaterih od njih smo skupaj postavljali tudi kulturo agilnega planiranja ter vodenja timov in organizacije.

In plani za naprej? Postavimo jih kmalu. Zagotovo bodo še za nekaj razredov bolj ambiciozni.

ŽELITE, DA POMAGAMO TUDI VAM PRI AGILNI TRANSFORMACIJI?

Za vaš tim lahko izvedemo delavnico o agilnem vodenju projektov, timov in organizacije ali, še bolj celostno: svetovalni projekt prenove planiranja in agilnega delovanja.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo uskladili najboljšo možno pot, glede na vaše potrebe.

AGILIA_delavnica Agilno vodenje projektov_Scrum za ne-IT podjetja_Kanban_l
AGILIA_delavnica Agilno vodenje projektov_Scrum za ne-IT podjetja_Kanban_l

Več naših prispevkov

Power Point predstavitev ob kateri nihče ne zeha

Če želite pripraviti PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila vaše občinstvo, morate upoštevati več ključnih vidikov. Pomembno je, da predstavitev ne vsebuje zgolj vsebine, ampak tudi pravilno strukturo in oblikovanje. Model 4MAT je odlično orodje, ki vam lahko pomaga doseči ta cilj.

Poleg 4MAT modela je pomemben uvod in zaključek. Le-ta je priložnost, da pustite trajen vtis na občinstvo. Lahko povzamete ključne točke, vključite navdihujoč citat ali postavite vprašanje za razmislek. Pomembno je, da se odzovete na potrebe in preference poslušalcev ter ustrezno prilagodite komunikacijo.

S pravilno uporabo modela 4MAT in ustrezno izvedenimi koraki lahko pripravite PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila in osvojila vaše občinstvo.

Preprečitev izgorelosti na delovnem mestu

Izgorelost na delovnem mestu je kompleksen problem, ki zahteva celostni pristop k reševanju. Viktor Frankl poudarja pomen skrbi za telesno, duševno in duhovno dobrobit posameznika. Izgorelost je tako individualen kot organizacijski problem, pri čemer organizacije lahko s premišljenimi strategijami zmanjšajo stres in izboljšajo dobrobit zaposlenih.

Razlike v doživljanju obremenitev med generacijami so pomembne, saj vsaka generacija doživlja pritiske in izzive na delovnem mestu drugače. Ključno je vzpostaviti podporno in razumevajoče delovno okolje ter spodbujati odprtost in sodelovanje med sodelavci.

Uravnotežen delovni ritem, jasno določene delovne ure ter redni odmiki med delom so ključni pri preprečevanju izgorelosti. Poleg tega so pomembni tudi programi za obvladovanje stresa in sprostitvene dejavnosti, ki zmanjšujejo občutke izgorelosti ter spodbujajo celostno dobrobit zaposlenih.

Nenehno izobraževanje in podpora zaposlenim pri obvladovanju stresa ter osebnem in profesionalnem razvoju so ključnega pomena za dolgoročno preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu. Z ustrezno podporo in strategijami lahko organizacije izboljšajo delovno okolje ter zagotovijo boljše počutje in uspešnost zaposlenih.

Kaj so pasti toksične pozitivnosti

Kakšne so pasti toksične pozitivnosti, pomen čustvene inteligence ter avtentičnega izražanja čustev. Družba spodbuja pozitivno razmišljanje, kar včasih vodi v zanikanje ali potlačevanje neprijetnih čustev, kar na nas slabo vpliva. Zavedajmo se pomena sočutja in empatije, kako lahko razvijanje čustvene inteligence pomaga graditi bolj zdrave odnose. Premagajmo toksično pozitivnost v vsakdanjem življenju z ohranjanjem zdravega ravnovesja, odkritim pogovorom o čustvih, postavljanjem meja in z uporabo orodij za samopomoč. Resnična moč je v sprejemanju vseh čustev, ne le tistih, ki se zdijo ‘pozitivna’, kar vodi do notranjega ravnovesja in izboljšanja kakovosti življenja.